E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJana Kozáková

Zdroje intermodální frakce atmosférického aerosolu / Contribution of Atmospheric Aerosol Sources to Intermodal Fraction

  • E-mail: jana.kozakova@gmail.com
  • K zastižení na Fakultě: Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze, Benátská 2,
    128 01 Praha 2 (domeček), pracovna doktorandů II;
  • Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6
  • Konzultační hodiny: po dohodě
  • Název disertační práce: Zdroje intermodální frakce atmosférického aerosolu / Contribution of Atmospheric Aerosol Sources to Intermodal Fraction
  • Zahájení studia: 2011
  • Školitel: prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

 

Publikace:

Kozáková J., Braniš M., 2013. Intermodální frakce atmosférického aerosolu ve vnějším a vnitřním prostředí; Ovzduší 2013, Sborník konference, Brno 15.-17.4.2013, str. 152-153, ISBN 978-80-210-6203-0, Muni press

Kozáková J., Braniš M., 2012. Vliv lokálního topení na kvalitu ovzduší ve vnitřním a venkovním prostředí malého sídla. Ochrana ovzduší 2, 27-34

Braniš M., Kozáková J., 2011. Velikostně rozlišené koncentrace aerosolu ve vnitřním a vnějším prostředí rodinného domu venkovského sídla. Ovzduší 2011, Sborník konference, Brno 4.-6.4.2011, str. 92-96, ISBN 978-80-210-5450-9, Minu press

 

Konferenční příspěvky:

XI. česko-slovenská konference Ovzduší 2013, Brno  15.-17.4.2013, poster Intermodální frakce atmosférického aerosolu ve vnějším a vnitřním prostředí

European Aerosol Conference 2013, Prague 1.-6.9.2013, poster Contribution of atmospheric aerosol sources to intermodal fraction in outdoor and indoor environment

 

Získané granty:

GAUK č. 274213 (2013) Zdroje intermodální frakce atmosférického aerosolu

Akce dokumentů