E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCecilia Leoni

Ultrajemný aerosolu: Fyzikálně-chemická analýza, prostorová distribuce a odhad zdrojů v městském prostředí
  • Kontakt:
  • Místnost:
  • Téma disertace: Ultrajemný aerosolu: Fyzikálně-chemická analýza, prostorová distribuce a odhad zdrojů v městském prostředí
  • Školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
  • Zahájení studia: 2013

Akce dokumentů