E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř ochrany vod

Zodpovědná osoba: Mgr. Jana Načeradská, Ph.D. (naceradska@ih.cas.cz)

Laborantka: Sylva Nováková (novakov2@natur.cuni.cz)

Telefon: 22195 1913

Kde: domeček, přízemí

V laboratoři ochrany vod probíhá výzkum v oblasti úpravy pitné vody a znečištění povrchových vod. Výzkum je zaměřen zejména na odstraňování přírodních organických látek, látek produkovaných řasami a sinicemi a micropolutantů. Dále je zkoumán vliv použití různých destabilizačních a agregačních činidel na koagulační procesy.

Laboratoř je vybavena pro některé technologické testy (sklenicová zkouška, odželezňování, odmanganování, odstraňování hliníku, změkčování apod.) a je schopna nastavit optimální podmínky procesů koagulace/flokulace pro úpravny vody. Vybavení Laboratoře plynové chromatografie (GC-ECD/FID) umožňuje analýzy organických mikropolutantů (pesticidy, PAU, PCBs, atd.). V rámci provozních měření, prováděných přímo v úpravnách vody, pracujeme na modelových poloprovozních zařízeních.

V laboratoři probíhá výuka předmětu Hydrochemie (turnusové cvičení)

 

 

 

 

Akce dokumentů