E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz CŽV - Aktuální trendy v ochraně přírody

VÁŽENÍ ZÁJEMCI, S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI BUDE NOVÝ ROČNÍK KURZU OTEVŘEN AŽ V ZÁŘÍ   2021.

 

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil od letního semestru 2015/2016 nový kurz celoživotního vzdělávání

 

Aktuální trendy v ochraně přírody

(odkaz na popis kurzu v univerzitním programu CŽV)

Přednáškový cyklus

(odkaz na přehled přednášek celého kurzu)

 

Proč?  Kurz reaguje na dlouhodobou absenci průběžného odborného vzdělávání s důrazem na současné trendy. Cílem je umožnit pracovníkům ochrany přírody i dalším zájemcům systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň umožnit diskusi s předními odborníky na daná témata.

Pro koho?  Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionální i dobrovolné ochrany přírody. Zvláště je vhodný pro pracovníky státní ochrany přírody, kteří si své praktické zkušenosti chtějí doplnit aktuálními poznatky z teoretické ochrany přírody.

Kdy?  Kurz je dvouletý (4 semestrální). Bude probíhat vždy v měsících září (2-3 dny) a leden (2-3 dny).  Do kurzu je možné nastoupit i v pozdějším termínu, a dokončit tak dvouletý cyklus absolvováním příslušné části cyklu následného.

Program:  Konkrétní termíny jednotlivých přednášek budou vždy uvedeny v předstihu na následující semestr. Harmonogram a program jednotlivých ročníků zde.

Kde? Přednášky minulých ročníků probíhaly buď ve Velké geologické posluchárně v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 (poloha zde), nebo v  Krajinově posluchárně , Benátská 2, Praha 2 (poloha zde). 

Doprava: Parkovací možnosti jsou na Praze 2 velmi omezené (viz mapa), doporučujeme proto využít záchytných parkovišť P+R na okraji Prahy (mapa) a do centra se dopravit MHD. Výstupní tramvajová zastávka: Albertov (Velká geologická posluchárna) nebo Botanická zahranda (Krajinova posluchárna) (tram č. 6,7,18 a 24).  Z hlavního nádraží je nejrychlejší způsob využít tramvaj č. 24 ze zastávky Jindřišská (mapka). 

Kde je možné se registrovat? Prostřednictvím elektronické přihlášky dostupné na univerzitních stránkách  (Přijímací řízení).  Registrace v  systému SIS a vyplnění přihlášky bude otevřeno od  ledna 2021 (bude specifikováno později).  Platbu kurzovného prosíme provést nejpozději do: termín bude upřesněn.

Kapacita kurzu: kapacita kurzu je 130 účastníků.

Kursovné činí  pro nový ročník 2 000,- Kč za celý dvouletý kurz (do kurzovného jsou nově zahrnuty náklady na polední občerstvení na místě (při minulém běhu kurzu se ukázalo, že rozchod účastníků na oběd působí dost rušivě).

Doklad o zaplacení je nutné doručit (emailem, nebo osobně) paní Veronice Fialové.  

Potvrzení o zaplacení kurzovného není vystaveno automaticky, v případě, že potvrzení budete požadovat, zažádejte o něj Veroniku Fialovou.

Zájemci z řad studentů denního studia na PřF UK se mohou kurzu účastnit bez poplatků (název kurzu: Aktuální trendy v ochraně přírody pro studenty PřF).

Platební údaje:

Číslo účtu: 38533021/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 117500
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.

IBAN: CZ7601000000000038533021 / SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Účastníci kurzu, kteří absolvují celý kurz (s účastí min. 25 z celkových 32 přednášek obdrží certifikát o absolvování kursu).

Kurz podporuje Ministerstvo životního prostředí a Fórum ochrany přírody, jako příležitost pro další odborné vzdělávání profesionálních pracovníků.

 

Kontakt pro event. další dotazy: veronika.fialova@natur. cuni. cz (registrace a platby), jan.frouz@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

Těšíme se na Váš zájem!

Za organizátory Jan Frouz, Handrij Härtel, Michael Hošek


 

 

Akce dokumentů