E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTéma Bc/Mgr práce: Role biocharu a kompostu ve zúrodnění degradovaných zemědělských půd

Intenzifikace zemědělství má za následek drastické snížení obsahu organické hmoty v půdě a kvůli používání pesticidů i snížení biologické oživenosti půdy. Tyto parametry jsou přitom zásadní pro úživnost půdy a produkci potravin. Organická hmota zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a aktivita mikroorganismů a půdních živočichů je přitom důležitá z hlediska uvolňování živin z organické hmoty do půdy.

V rámci bakalářské či magisterské práce byste se zabývali vlivem přídavků organické hmoty ve formě biocharu a kompostu na zlepšení kvality a úrodnosti půdy.

Kontakt: Mgr. Veronika Jílková, Ph. D. (veronika.jilkova@upb.cas.cz)

 

 

 

 

Publikováno: Úterý 18.02.2020 16:20

Akce dokumentů