E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoil Fauna Can Support Both Litter Decomposition And Soil Organic Matter Accumulation

Science Trends, JANUARY 18, 2019

Populárně naučný web Scienece trends přinesl shrnutí článku Jana Frouze o roli půdní fauny v chování ekosystémů, který vyšel v prestižním časopise Geoderma. Článek popisuje mechanismy kterými půdní fauna ovlivňuje na chování ostatních složek ekosystémů na různých časoprostorových škálách a tím  významným způsobem spoluurčuje řadu klíčových ekosystémových procesů včetně transformace organické hmoty a koloběhu hlavních biogenních prvků.

Publikováno: Úterý 22.01.2019 13:45

Akce dokumentů

Kategorie: