E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář PAGES

Změny klimatu a prostředí v současnosti a v nejmladší geologické minulosti

Mezioborově zaměřený seminář se koná v pátek 19. května 2017 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6 v Mineralogické posluchárně v prvním patře (místnost č. 129).

 

Program:

9:00 9:15          Zahájení semináře

Změny prostředí v současnosti a v historické době

9:15 ‒ 9:30          Alexandr Ač: Globální změna jako existenční výzva: očekávané důsledky oteplování v historickém kontextu

9:30 ‒ 9:45          Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Ladislava Řezníčková, Miroslav Trnka: Variabilita sucha v českých zemích v posledním tisíciletí

9:45 ‒ 10:00        Vít Penížek, Tereza Zádorová: Vývoj eroze v novodobé historii a její vazba na zemědělskou produkci

10:00 ‒ 10:15      Josef Elster: Česká arktická vědecká infrastruktura "Stanice Josefa Svobody" na Svalbardu

10:15 ‒ 10:30      Ivo Světlík, Tereza Kořínková, Pavel Šimek, Veronika Brychová: Současné možnosti radiouhlíkové datovací metody

10:30 ‒ 11:00      Přestávka

 

Změny prostředí v holocénu

11:00 ‒ 11:15      Petr Kuneš, Vachel Carter, Alice Moravcová, Niina Kuosmanen, Helena Svobodová-Svitavská, Nick Schafstall, Daniel Vondrák, Jolana Tátosová, Jacqueline van Leeuwen, Jennifer Clear: Dlouhodobá dynamika disturbancí v horských smrkových lesích

11:15 ‒ 11:30     Pavel Šamonil, Pavel Daněk, Přemysl Bobek, Dušan Adam, Eva Jamrichová:  Odraz dynamiky a disturbančního režimu temperátních pralesů v evoluci půd  

11:30 ‒ 11:45      Jindřich Prach, Jan Hošek, Petr Pokorný, Petr Šída, Pavla Žáčková, Petra Houfková, Daniel Vondrák: Pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

11:45 ‒ 12:00      Matěj Roman, Barbora Chattová, Eveline Pinseel, Daniel Vondrák, Jiří Lehejček, Jan Kavan, Alex Bernardová, Daniel Nývlt: Doklady environ-mentálních změn odhalené v holocenních jezerních sedimentech: centrální Svalbard a jihozápadní Grónsko

12:00 ‒ 12:15     Petr Pokorný: Souostroví extrémů: Zvláštnosti postglaciálního vývoje přírody českých pískovcových území

12:15 ‒ 12:30     Vojen Ložek, Lucie Juříčková: Současnost a perspektivy kvartérní malakozoologie

12:30 ‒ 13:30      Přestávka na oběd

 

Změny prostředí v pleistocénu

13:30 ‒ 13:45     Jan Hošek, Lenka Lisá, Libor Petr, Lenka Vejrostová, Tomáš Matys Grygar, Aleš Bajer, Zdeněk Gottwald, Michal Horsák: Rekonstrukce environmentál-ního vývoje středního pleniglaciálu v perikarpatské oblasti Panonské pánve (Bíňa, jz. Slovensko)

 13:45 ‒ 14:00     Daniel Vondrák, Jolana Tátosová, Magdalena Blechová, Zuzana Hořická, Václav Procházka, Günther Kletetschka, Petr Kuneš: Možnosti využití subfosilních zbytků bezobratlých uchovaných v jezerních sedimentech pro studium procesů v pozdním glaciálu a holocénu

14:00 ‒ 14:15      Günther Kletetschka, Václav Procházka, Dan Vondrák, Jolana Hrubá, Marian Takáč, Evžen Stuchlík, Helena Svitavská-Svobodová, Přemysl Bobek, Jaroslav Kadlec, Ladislav Nábělek, Zuzana Hořická: Výskyt tefry Laacherské sopky v sedimentech paleojezera Stará Jímka na Šumavě

14:15 ‒ 14:30     Ivan Horáček, Oldřich Fejfar, Vojen Ložek, Jan Wagner, Stanislav Čermák, Markéta Knitlová, Jan Hošek: Středopleistocenní revoluce ve střední Evropě: změny společenstev a prostředí v přímém fosilním záznamu

14:30 ‒ 14:45        Tomáš Štor, Mirjam Schaller, Todd A. Ehlers, Karel Martínek:  Datování říčních teras v Českém masivu metodou kosmogenních radionuklidů 10Be a 26Al: problémy a perspektiva do budoucna

14:45 ‒ 15:00      Jaroslav Kadlec, Gary Kocurek, David Mohrig, Filip Stehlík, Dattatreya P. Shinde, Madhav K. Murari, Vaidehi Varma, Ashok K. Singhvi: Vliv klimatu na fluviální, lakustrinní a eolické procesy podél dolní Moravy, dopady na stratigrafii říčních teras a dalších akvatických sedimentů

Poster                  Filip Rojik, Vladimír Kubovčík: Reakcia litorálnych paleospoločenstiev pakomárov (Chironomidae) jazera Švarcenberk na vývoj prostredia v období neskorého pleniglaciálu až staršieho holocénu

15:00 ‒ 15:30     Přestávka

15:30 ‒ 16:00     Diskuse o dalším směřování výzkumů kvartéru.

 

 

 

Publikováno: Úterý 09.05.2017 23:45

Akce dokumentů