E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová forma přijímacího řízení

Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí

Letošní rok je nově přijímací řízení formou ústního pohovoru!!

Přijímací zkouška ověřuje základní znalosti a orientaci uchazečů v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí.

 

Orientace v přírodních vědách

Bude se týkat přehledu buď v chemii, nebo biologii (dle výběru uchazeče) v rozsahu středoškolského učiva.

 

Zájem o obor

Povězte nám, proč chcete studovat ochranu životního prostředí.

Vidíte v tomto směru své profesní uplatnění? Máte představu, co práce v tomto oboru obnáší?

Jaké jsou podle Vás hlavní environmentální problémy naší společnosti a jak byste navrhoval je řešit?

Účastnil/a jste se jakékoli aktivity nad rámec povinných školních osnov, která by pramenila z Vašeho zájmu o přírodní vědy anebo životní prostředí? Povězte nám, co Vás k tomu vedlo, co Vás na tom zaujalo co se Vám povedlo.

Zajímá nás skutečně cokoli organizovaného i neorganizovaného, např. zda jste se účastnil/a soutěže SOČ, předmětové olympiády (Biologické, Chemické, Ekologické, Fyzikální, Matematické, Zeměpisné), programu Otevřená věda apod. Relevantní je také psaní článků do školního časopisu na téma životního prostředí, nebo docházka na přírodovědný kroužek.

Těšíme se!

Publikováno: Neděle 17.02.2019 19:30

Akce dokumentů