E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus program 2020/2021

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2020/2021 proběhne DISTANČNĚ

Výběrové řízení na výjezdy Erasmus, vyhlášené na pondělí 16.3., se tento den konat bude, ale distanční formou. Je tomu tak kvůli situaci ohledně koronaviru. To znamená, že všechny materiály, které jsou ve vyhlášení výběrového řízení požadovány (viz níže), je potřeba dodat elektronicky emailem prof. Kindlmannovi na adresu pavel.kindlmann@centrum.cz, a to do pondělí, 16.3. 12:00. Komise pak rozhodne o svém doporučení vašeho vyslání na základě těchto materiálů. Nominaci pak definitivně potvrdí fakultní kancelář Erasmu a zašle vám vyrozumění.

 

Ústav pro životní prostředí vyhlašuje

 

výběrové řízení

na studijní pobyty v rámci programu Erasmus

ve školním roce 2020/2021

 

na následující studijní pobyty na zahraničních univerzitách:

 

  • Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo, Viterbo, Italy, 1 student, 6 měsíců
  • Universidade dos Acores, Ponta Delgada, Acores, Portugal, 2 studenti po 6 měsících
  • Technická univerzita Zvolen, Slovensko, 2 studenti po 6 měsících

 

V případě zájmu studenta o praktickou stáž je nutná iniciativa studenta, aby fakulta předem podepsala interinstituciální dohodu s destinační univerzitou. Pokud bude tato dohoda včas podepsána, může se student zúčastnit tohoto výběrového řízení; pokud nikoli, zúčastní se výběrového řízení organizovaného ad hoc přímo pro něj.

 

Obecné informace k programu včetně podrobného postupu jsou uvedeny na univerzitní stránce programu Erasmus.

 

Podrobnější informace o jednotlivých destinacích poskytnou: Viterbo – prof. Cajthaml, Acores – prof. Kindlmann, Zvolen – Dr. Tátosová

 

Perfektní znalost angličtiny, výborné studijní výsledky a motivace jsou základními předpoklady.

 

Student si k výběrovému řízení připraví následující podklady:

  1. motivační dopis v angličtině, ve kterém stručně uvede důvody, které ho vedou ke studiu na zvolené škole;
  2. seznam alespoň některých předmětů, o které má zájem, které si nalezl na stránkách zahraniční školy a které mu posléze poslouží k vypracování protokolu o studijnim plánu;
  3. pokud chce student splnit část své diplomové (bakalářské) práce na zahraniční škole, předloží též souhlasné stanovisko vedoucího diplomové (bakalářské) práce  s vymezením, kterou část uvedené práce bude zpracovávat v zahraničí;
  4. vypočtený průměr studijních výsledků za doposud absolvované předměty během dosavadního studia v bakalářském i magisterském programu.

 

Definitivní nominace potvrdí zahraniční komise fakulty.

Publikováno: Úterý 03.03.2020 00:00

Akce dokumentů