E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDen otevřených dveří

Zavítejte k nám v pátek 18. 1. 2019 a sobotu 19. 1. 2019, vyslechněte si informační přednášku, seznamte se s našimi projekty a prohlédněte si naše laboratoře.

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA
CO SE DOZVÍM?
● Přiblížíme vám Přírodovědeckou fakultu, zejména Ústav pro životní prostředí
● seznámíme vás se strukturou a hlavními výzkumnými směry Ústavu pro životní
prostředí
● představíme vám bakalářské a magisterské studium oboru Ekologie a ochrana
životního prostředí, který je výjimečný svým multidisciplinárním přístupem
● seznámíme vás se studijními plány a hlavními výukovými směry tohoto oboru
● řekneme vám o možnostech uplatnění našich absolventů v praxi
● v diskuzi se na cokoliv můžete ptát našich studentů

KDE?

Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY?

Pátek 18. 1. 2019, 9:00 a 12:30
Sobota 19. 1. 2019: 10:00

 

NAŠE PROJEKTY A LABORATOŘE
CO SE DOZVÍM?
● představíme vám zajímavé terénní i laboratorní projekty našich studentů, kdy vás
zároveň podrobněji seznámíme s aktuálním zaměřením jednotlivých vědních
oborů (ochrana ovzduší, půdy a biodiverzity, dekontaminace vody a půd aj.)
● provedeme vás našimi laboratořemi, kde si budete moct prohlédnout ukázky
studentských vědeckých prací

KDE?

Benátská 2, Krajinova posluchárna (druhé mezipatro)

KDY?

Pátek 18. 1. 2019, 10:00 a 13:30
Sobota 19. 1. 2019, 11:00

Publikováno: Úterý 18.12.2018 18:35

Akce dokumentů