E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJarní obhajoby DP

V pondělí 27.5. 2024 proběhnou v Krajinově posluchárně obhajoby diplomových prací. Přijďte se podívat a hlavně podpořit své kolegy!
Čas 27.05.2024
od 09:00 do 13:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby diplomových prací

Bc. Dominik Šmok    09:00   Distribuce aerosolových částic z dieselových motorů lodí
    Školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
    Oponent:

doc. Ing. Michal Vojtíšek, Ph.D.

Bc. Aneta Martinovská 09:40    Vliv vlastností stromů a jejich interakce s půdní faunou na hořlavost vrstvy nadložního humusu
    Školitel: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
    Oponent:

RNDr. Olga Vindušková, Ph.D.

Bc. Martina Vesecká 10:20 Vliv rozpadu lesa na vodní a teplotní režim půdy na lokalitě v povodí Rašelinového potoka (NP Krkonoše)
    Školitel: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
    Oponent:

Ing. Petr Ouředníček, Ph.D.

Bc. Ondřej Mizera     11:00 Jalovcové pasínky v oblasti Valašska a prediktory jejich zachovalosti
    Školitel: RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
    Oponent:

RNDr. Mgr. Ondřej Mudrák, Ph.D.

Bc. Michaela Steffelová 11:40 Faktory ovlivňující reprodukční úspěch šálivých orchidejí
    Školitel: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
    Oponent: Mgr. Zuzana Štípková, Ph.D.
Publikováno: Pátek 17.05.2024 14:00

Akce dokumentů