E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata přednášek 2017-2018

Aktuální trendy v ochraně přírody

Přednáškový cyklus v rámci celoživotního vzdělávání Ústavu pro životní prostředí PřF UK

 

Tematické bloky přednášek pro 2016-2017

Přesný rozpis přednášek bude vždy k dispozici před semestrem, vzhledem k možnostem přednášejících nemusí být dodržen blokový průběh přenášek.

 

I. Rámec a limity ochrany přírody: Gestor: David Storch

Úvod : vymezení problému a cíle kurs: Jan Frouz, Handrij Härtel, Michael Hošek

 • Trendy globální biodiverzity: David Storch
 • Právně-historický rámec ochrany přírody: Vojtěch Stejskal
 • Data v ochraně přírody – přehled datových zdrojů, jejich limity a možnosti: Karel Chobot
 • Ekonomické nástroje v péči o přírodu a krajinu: Pavel Pešout

 

II.Ochrana přírody v širším ekosystémovém rámci: Gestor: Jan Frouz

 • Ochrana přírody jako součást aplikované ekologie (procesy, toky energie, aj.): Jan Frouz
 • Ekosystémové služby a jejich využitelnost v ochraně přírody: David Vačkář
 • Geodiverzita: Václav Cílek
 • Dopady globální změny na diverzitu: Jiří Reif

 

III.Chráněná území: Gestor: Handrij Härtel                                                                               

 • Chráněná území světa – obecné principy a mezinárodní rámec: Handrij Härtel, Pavel Kindlmann
 • Chráněná území v ČR: Alena Vopálková
 • Natura 2000: Michael Hošek
 • Význam vojenských prostorů z pohledu biodiverzity: Vít Grulich, Pavel Marhoul

 

IV. Biologické invaze. Ochrana staré a nové divočiny: Gestor: Zdeňka Křenová              

 • Rostlinné invaze: Jan Pergl
 • Invaze živočichů: Adam Petrusek
 • Záchrana zbytků divočiny (světový a středoevropský kontext): Zdeňka Křenová
 • Ekologie obnovy a ochrana postindustriální krajiny: Karel Prach

 

V.Ochrana druhů a jejich populací: Gestor: Zuzana Münzbergová                                      

 • Druhová diverzita a jak k ní přistupovat: David Storch
 • Význam studia populační dynamiky pro druhovou ochranu: Zuzana Münzbergová
 • Fragmentace krajiny a její důsledky: Václav Hlaváč
 • Záchranné programy, ex-situ ochrana rostlin a živočichů: Anna Šlechtová, Tereza Mináriková

 

VI.Ochrana krajiny a jejích přírodních složek v praxi: Gestor: Petr Birklen                        

 • Úses, územní plánování: Vlasta Poláčková
 • Ochrana krajiny a krajinného rázu: Petr Birklen
 • Hodnocení vlivů na Naturu 2000 a biologické hodnocení u nás a v Evropě: Petr Roth
 • Ochrana přírody a krajiny: teorie vs. praxe – pohled mimo státní ochranu přírody: Jan Dušek

 

VII.Management lesních a nelesních stanovišť: Gestor: Miroslav Svoboda                      

 • Management nelesních biotopů z hlediska ochrany druhů živočichů: Lukáš Čížek
 • Management nelesních biotopů z hlediska vegetace: Vít Grulich
 • Management lesů ve Střední Evropě z pohledu biodiverzity I: Miroslav Svoboda
 • Management lesů ve Střední Evropě z pohledu biodiverzity II: Tomáš Vrška

 

VIII.Ochrana přírody jako politikum a partner: Gestor: Michael Hošek                              

 • Ochrana přírody a politika: Ladislav Miko
 • Mezinárodní ochrana přírody – možné přístupy jako inspirace: Michael Hošek
 • Komunikace v ochraně přírody (pohled nevládní organizace): Vojtěch Kotecký
 • Komunikace v ochraně přírody (zkušenost z vládní sféry): Jakub Kašpar

 

Tento seznam přednášek je ke stažení ZDE

Akce dokumentů