E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakty

Ing. Kateřina Konečná
Vedoucí oddělení - evidence zaměstnanců u zdravotních pojišťoven, statistická hlášení, zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců (školení, kurzy,..)
tel.: 221 951 130
email: katerina.konecna@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 335

Dagmar Slabá (částečný úvazek)
Agenda evidence dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr
tel.: 221 951 114, pracovní doba od 7 hod do 12 hod
e-mail: dagmar.slaba@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 324

Ivana Makovičková
Referent PaM - agenda PaM pro sekce biologie, chemie, celofakultní pracoviště a děkanát, Biocev,  stravenky, přeúčtování mezd, reset PIN
tel.: 221 951 133
e-mail: ivana.makovickova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 324

Petra Hlavová                                                                                                                                                         Referent PaM - agenda PaM pro sekce geologie a geografie, agenda příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu, přeúčtování mezd pro sekce geografie a geologie, příparava docházek pro jednotlivá pracoviště fakulty
tel.: 221 951 133
e-mail: petra.hlavova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 324                                                                                                       

Petra Koderová
Personalistka - pracovněprávní agenda pracovišť biologie, Přírodovědná školka Rybička, ÚŽP, Botanická zahrada PřF UK, BIOCEV, evidence cizinců, důchodové zabezpečení, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků
tel.: 221 951 131
e-mail: petra.koderova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 322

Ing. Monika Vernerová
Personalistka - pracovněprávní agenda pracovišť děkanátu, chemie, geologie,  geografie, ÚAMVT, KTV, evidence cizinců, důchodové zabezpečení, výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků, 
tel.: 221 951 131
e-mail: monika.vernerova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 322

Marcela Francová
Mzdová účetní - mzdová agenda pro pracoviště chemie, geografie, geologie, celofakultní pracoviště, zpracování mezd včetně hlášení na příslušné úřady a pojišťovny
tel.: 221 951 132
e-mail: marcela.francova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 320

Monika Kovandová
Mzdová účetní - mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek, ..) pro pracoviště sekce biologie a Botanická zahrada, zdravotní pojišťovny
tel.: 221 951 134
e-mail: monika.kovandova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 320

Pavla Maršíková (částečný úvazek)
Evidence dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
tel.: 221 951 049
e-mail: pavla.marsikova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 337

Irena Chybová (částečný úvazek)
Spisová služba, likvidace faktur zaměstnaneckého oddělení, evidence majetku zaměstnaneckého oddělení
tel.: 221 951 1049
e-mail: irena.chybova@natur.cuni.cz
Albertov 6, 3. patro, dveře 337

 

Akce dokumentů