E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijetí zahraničního hosta

Doporučený postup

1. pracovník pečující o hosta vyplní formulář Pozvánka pro hosta (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/formulare/opv/pozvanka-pro-hosta)

 • formulář se vyplňuje vždy (bez ohledu na to, zda se hostovi hradí pobyt nebo ne)
 • schvaluje přímý nadřízený (vedoucí pracoviště), správce zakázky (pokud budou čerpány finance) a sekční proděkan

2. vyplněný a podepsaný formulář předat na OPV paní Pouskové (A6, 3. patro, m. 312, linka 1160, pavla.pouskova@natur.cuni.cz)

 • pozvánka dostane přidělené evidenční číslo
 • potvrzený formulář dostanete zpět
 • na EO se odevzdává kopie Pozvánky pro hosta spolu s formulářem “Použití prostředků na pobytové výdaje zahraničního hosta”, který vyplňuje OPV

3. pověřený pracovník převezme předepsanou zálohu ve fakultní pokladně společně s formulářem v angličtině, případně si jej můžete stáhnout

 

Co je třeba udělat po ukončení pobytu zahraničního hosta?

 1. vyplněný formulář “Použití prostředků na pobytové výdaje zahraničního hosta” podepsaný pracovníkem pečujícím o hosta, který zálohu převzal na pokladně, formulář, kterým potvrzuje zahraniční host převzetí finanční částky + přiložené originály dokladů (např. faktura za ubytování, jízdenky) - odevzdat na EO paní Haně Bejčkové  (A6, 3.patro, m. 306, linka 1147, hana.bejckova@natur.cuni.cz)

 2. v případě, kdy vyúčtování přesahuje výši poskytnuté zálohy, je možné po vyúčtování převzít doplatek na pokladně

 3. na OPV paní Pavle Pouskové předat “Zprávu z pobytu zahraničního hosta”, která je následně předána na zahraniční odbor RUK

 

Postup při přijetí zahraničního studenta/postdoka

 1. Studenti v stupni studia Bc. a Mgr. standardně žádají o pobytová oprávnění za účelem studia na základě potvrzení o přijetí. Fakulta pomáhá těmto studentům zajistit ubytování (administruje OPV).
 2. Studenti PhD. studia mohou být přijati též na základě  “Dohody o hostování”. Student je klasicky přijat do studia, ale žádá o povolení k pobytu za účelem veděckého výzkumu.  
 3. Post-doci jsou na fakultu přijímáni pouze na základě “Dohody o hostování” jako výzkumní pracovníci.

 

Akce dokumentů