E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijetí zahraničního hosta

Doporučený postup

1. pracovník pečující o hosta vyplní formulář Oznámení o přijetí hosta

  • formulář se vyplňuje vždy (bez ohledu na to, zda se hostovi hradí pobyt nebo ne)
  • schvaluje přímý nadřízený (vedoucí pracoviště), správce zakázky (pokud budou čerpány finance) a sekční proděkan

1. vyplněný a podepsaný formulář předat na Zahraniční oddělení, kontaktní osoba:

MgA Sara Bojović

Albertov 6, kancelář č. 312

email: sara.bojovic@natur.cuni.cz

telefon: 221 951 962

2. v případě přímé platby hostovi též vyplněný příkaz k platbě

3. pověřený pracovník převezme předepsanou zálohu ve fakultní pokladně společně s formulářem

 

Co je třeba udělat po ukončení pobytu zahraničního hosta?

Vyúčtování se provádí do 10 dnů od odjezdu hosta na tomto formuláři. Vyplněný formulář je potřeba odevzdat na EO, kontaktní osoba: 

 

Hana Bejčková, DiS.

Albertov 6, 4NP, místnost 311

hana.bejckova@natur.cuni.cz

+420 221 95 1147

Postup při přijetí zahraničního studenta/postdoka

  1. Studenti v stupni studia Bc. a Mgr. standardně žádají o pobytová oprávnění za účelem studia na základě potvrzení o přijetí. Fakulta pomáhá těmto studentům zajistit ubytování (administruje OPV).
  2. Studenti PhD. studia mohou být přijati též na základě  “Dohody o hostování”. Student je klasicky přijat do studia, ale žádá o povolení k pobytu za účelem veděckého výzkumu.  
  3. Post-doci jsou na fakultu přijímáni pouze na základě “Dohody o hostování” jako výzkumní pracovníci.

 

Akce dokumentů