E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProč během studia cestovat ?

Studentské mobility na PřF UK

Cestování je běžnou součástí našeho života. Proč tedy ještě vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž do zahraničí?

  1. „cesta na zkušenou“ – můžete si vyzkoušet, jaké to je být poprvé dlouhodoběji odloučen od rodiny a okruhu svých přátel
  2. lepší pozice na trhu práce – obohacení Vašeho životopisu
  3. profesní rozvoj – získáte nové odborné zkušenosti
  4. investice do osobního rozvoje – ze zahraničí se vrátíte dospělejší, nezávislejší a sebevědomější
  5. zlepšení komunikace v cizím jazyce – zvýšíte si sebejistotu a samozřejmost v komunikaci (např. pro budoucí uplatnění v zahraniční firmě)
  6. nové inspirující kontakty z celého světa – pro Vaši další kariéru i život
  7. poznání nových kultur – i té naší, ideální možnost lépe poznat sebe sama
  8. nové zážitky a zkušenosti

Zahraniční zkušenost je investice do Vaší budoucnosti. Existuje celá řada programů finanční podpory kryjící náklady částečně nebo dokonce úplně.  Stipendijní programy podporují jak dlouhodobé, tak i krátkodobé mobility.

Další informace zde:

Akce pro studenty - UK Point portál UK - studium v zahraničí
rozhovory a zkušenosti - cesty do zahraničí

 

FB - Charles Abroad

 

 

 

fakultní stránky programu Eramus+

 

 
studentská organizace - zahraniční stáže

 

 
Univerzitní podpora, akce pro studenty

 

  

   

 

Akce dokumentů