E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPomoc v nouzi

studentské mobility na PřF UK; podpora při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Univerzita Karlova přijala opatření rektora 33/2016 s účinností od 1. 1. 2017 na pomoc studentům, kteří se v rámci své zahraniční mobility dostali do krizové situace a potřebují pomoc při mimořádných událostech.

Pro vyjíždějící studenty to znamená:

Povinnosti vyjíždějícího studenta:

1. zajistit si dostatečné zdravotní pojištění pro danou destinaci

2. zaregistrovat se do systému Dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD)

3. poskytnout fakultě kontaktní údaje v zahraničí

4. poskytnout kontakt na osobu blízkou

5. seznámit se s bezpečnostní situací v zemi výjezdu

Před výjezdem budete požádáni o podpis čestného prohlášení, které stvrzuje, že jste splnili všechny uvedené formality. (Pokud jste současně vybaveni návrhem na vyslání, odpadá povinnost zajištění odpovídajícího pojištění, spadáte pod pojištění PřF - platí pro studenty vyjíždějící mimo program Erasmus, kteří nemají pracovní úvazek na fakultě).

Informace o bezpečnostní situaci v zahraničí naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Pokud se v zahraničí stanete obětí závažné trestné činnosti (napadení, únos, znásilnění, vydírání), nebo se ocitnete v nouzi v souvislosti s přírodní či antropogenní krizí (přírodní pohromy, hromadné nákazy, válečné konflikty, terorismus) máte možnost kontaktovat univerzitu na mailu: pomoc@cuni.cz

V mailu je potřeba objasnit Vaši situaci a konkretizovat pomoc, kterou potřebujete. Pracovnice linky pomoci s Vámi budou nadále v kontaktu. Na webu RUK naleznete také informace o způsobech krizové komunikace.

Současně doporučujeme vyhledat si kontakt na zastupitelský úřad ve vaší destinaci. V případě potřeby se samozřejmě můžete obrátit i na jeho pracovníky. Seznam všech zastupitelských úřadů ČR naleznete na stránkách MZV ČR.

V případě urgentní nouze je vždy třeba jako první kontaktovat příslušný zastupitelský úřad  ČR v zemi, v níž právě pobýváte.

 

Akce dokumentů