E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia MEXIKO 2022-2023

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 6. prosince 2022

Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem na adresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty:

• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzený od VŠ)

• životopis ve španělštině

• motivační dopis ve španělštině

• doklad o vykonaných zkouškách

• potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka

Termín pro podání žádostí: 14. 07. 2022

Informace: podrobně v přehledu nabídky – online na stránkách AIA a v příloze tohoto mailu.

Publikováno: Čtvrtek 30.06.2022 10:35

Akce dokumentů