E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMožnost navštívit Joint Research Centre, Ispra, Itálie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na obsazení 8–10 míst pro 2–3denní návštěvu pracoviště Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) v italské Ispře.

JRC je interní vědecký útvar Evropské komise. Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU. JRC Ispra představuje třetí největší pracoviště Evropské komise věnující se nejenom jadernému výzkumu (jaderné zabezpečení, nešíření jaderných zbraní apod.), ale také výzkumu nejaderné povahy (udržitelné zdroje a doprava, vesmír, bezpečnost, migrace, zdraví a ochrana spotřebitele, energetika, změna klimatu, růst a inovace).

JRC zajistí letenky, ubytování a stravování pro zúčastněné mladé vědce. Navržený program návštěvy je uveden v níže přiloženém formuláři Application Form.

Kdo se může přihlásit?

a)       každý, kdo je zapsán v ČR v magisterském nebo doktorském studijním programu v technickém či vědeckém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra,

b)      každý, kdo je profesionálem s vysokoškolským vzděláním dosaženým na úrovni magisterského nebo doktorského studijního programu v technickém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra do 35 let věku, přičemž požadavek je, že tento buď svého vzdělání dosáhl v ČR, nebo působí na výzkumné organizaci v ČR, která jeho vyslání na pracoviště JRC podporuje.

Termíny:

Přihlášky se přijímají jedním z níže uvedených způsobů do 30. června 2022.

Předpokládaný termín návštěvy pracoviště JRC Ispra: září–prosinec 2022.

Délka trvání návštěvy: 2–3 dny.

 

Náležitosti přihlášky:

Přihláška obsahuje:

-          vyplněný formulář Application Form;

-          studijní/profesní životopis;

-          motivační dopis;

-          kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání a dalších dokladů v podobě certifikátů
nebo osvědčení, které dokládají způsobilost uchazeče pro příslušnou pozici.

Přihlášku a její přílohy (s výjimkou dokladů o vzdělání) je třeba zaslat v anglickém jazyce. K přihláškám, které nebudou splňovat kritéria, nebude přihlíženo.

Příjem přihlášek:

-          elektronicky na adresu elektronické korespondence aneta.kucerova@msmt.cz

 

Publikováno: Pátek 17.06.2022 09:30

Akce dokumentů