E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFond JUNIOR 2022

Fond JUNIOR UK umožňuje získat kvalitní zahraniční výzkumníky, absolventy PhD studia, na pozice akademických pracovníků fakulty, a to s možným nástupem od 1.1.2023.

Podmínky soutěže:

-       pozice je na dva roky (24 měsíců)

-       UK poskytuje podporu ve výši 37500,- Kč (po odečtení zákonného pojištění mzda 28000,-)

-       po pracovišti je požadováno krytí další částí mzdových prostředků ve výši minimálně 1000                       EUR/měsíc

-       uchazeč musí být cizí státní příslušnosti a v době podání přihlášky musí mít ukončené Ph.D.   

        studium na zahraniční univerzitě (lze udělit v odůvodněných případech výjimku)

-       od doby ukončení Ph.D. studia uchazeče nesmí uplynout v době podání přihlášky více než 5 let

Podrobnější informaci o programu najdete na https://cuni.cz/UK-3887.html.

 

Projekty budou přijímány do 20.7. 2022 na  foreign@natur.cuni.cz

Pro výběr obsazení jednotlivých pozic bude klíčová kvalita uchazeče.

Hodnoceny budou primárně:

-       publikační aktivita a kvalita výstupů

-       dosavadní zkušenost v oblasti výzkumu blízké předkládanému projektu

-       motivace a hodnocení z předchozích pracovišť (letter of reference)

-       další kvalifikační předpoklady

Dokumenty k přihlášce:

  • Přihláška uchazeče: Application for Junior Grant at Charles University (.docx)

  • Doporučující dopis: Letter of Reference (.docx) (stanovisko školitele v doktorském programu na zahraniční univerzitě nebo doporučující dopis vedoucího pracoviště zahraniční univerzity, na němž uchazeč absolvoval doktorské studium)

  • Vědecké CV uchazeče + Seznam dosavadní publikační činnosti uchazeče (dohromady max. 2 strany A4)

  • Kopie doktorského diplomu či jiného relevantního potvrzení o ukončení Ph.D. studia

  • Žádost fakulty / součásti UK o finanční podporu: .docx

  • Žádost fakulty/součásti UK o zařazení žadatele mezi uchazeče o finanční podporu v rámci Fondu JUNIOR (pokud žadatel v době podání přihlášky ještě nemá ukončené Ph.D. studium na zahraniční univerzitě.docx

  •  
  • Seznam témat

 

 

Akce dokumentů