E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSpolupráce s dalšími institucemi v ČR

Pracovníci fakulty při své výzkumné činnosti rozsáhle spolupracovali s pracovníky jiných institucí, domácích i zahraničních.

Z domácích jde zejména o ústavy Akademie věd ČR; to lze doložit například 43 společnými grantovými projekty od GA ČR; z toho byli pracovníci fakulty hlavním řešitelem u 22 projektů a pracovníci AV ČR u 21 projektů. Společný výzkum přinesl rovněž řadu publikací s autorstvím z více institucí. S ústavy AV ČR má fakulta rovněž řadu společných akreditací pro doktorské studium (celkem 23). Fakulta má uzavřeno pět smluv o spolupráci s dalšími institucemi mimo ústavy AV ČR.

Akce dokumentů