E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFyziologie

Neurální mechanismy magnetického smyslu

Různí obratlovci i bezobratlí živočichové jsou schopni používat magnetické pole Země jako vodítko pro svou orientaci. Přes velký pokrok učiněný v posledních letech zůstávají fyziologické mechanismy tohoto smyslu z velké části nevysvětleny. Magnetoreceptor dosud nebyl spolehlivě identifikován, velmi málo víme o primárních transdukčních dějích a o neurálním substrátu zabezpečujícím magnetickou orientaci. Skupině pracovníků katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze (ve složení Pavel Němec, Tomáš Burger a Marcela Lucová) se podařilo ve spolupráci s kolegy z Německa identifikovat některá mozková centra, která zpracovávají magnetickou informaci. Použili k tomu striktně podzemního hlodavce druhu Fukomys anselli, který má silně redukovaný zrakový systém a při orientaci v podzemí spoléhá na svůj magnetický kompasový smysl. S použitím indukovatelných transkripčních faktorů coby markerů neuronální aktivace nalezli neurony reagující na magnetické stimuly, a to v části středního mozku, jež je zodpovědná za senzori-motorickou integraci, a ve strukturách, o kterých je známo, že se podílejí na prostorové orientaci u hlodavců (např. hipokampus, entorhinální kůra a mozková centra obsahující tzv. buňky směru hlavy). Tyto výsledky, které zveřejnil 10. března 2010 časopis Journal of the Royal Society Interface, otevírají prostor pro další zkoumání fyziologických mechanismů magnetického smyslu u savců.

Pavel Němec

Akce dokumentů