E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědci potkávají firmy, aneb navazujeme nová partnerství

 

Univerzita Karlova v Praze patří mezi významné instituce na poli vzdělávání a výzkumu jak na úrovni Prahy, tak i v národním a mezinárodním měřítku. V 21. století však již vzdělávání a výzkumná činnost nejsou jedinými aktivitami, kterými univerzita přispívá k rozvoji společnosti. V důsledku globalizačních procesů a stále intenzivnějšího propojování širokého spektra aktérů se rozvinula potřeba tzv. „třetí role univerzity“, jež spočívá v těsnější spolupráci akademické obce a soukromého sektoru s cílem podpořit rozvoj společnosti. Přesto stále existuje celá řada bariér podmíněných jak právním rámcem, tak institucionálními a kulturními faktory, které omezují rozvoj užší spolupráce výzkumných týmů a podniků.  Za účelem překonávání existujících bariér jsme se rozhodli připravit akci, která by zvýšila potenciál vzniku nových partnerství mezi akademickou a aplikační sférou.

 

 Dr. Jiří Heřmánek během své úvodní prezentace. Foto: Jana Pilátová

 

V úterý 24. 5. se tak od 17 hodin ve Faustově domě na Karlově náměstí uskutečnila první „speed dating“ akce na téma Life sciences and Medical devices. U čtyř kulatých stolů se potkalo 12 zástupců výzkumných týmů z Univerzity Karlovy v Praze (osm z Přírodovědecké fakulty a po dvou z Matematicko-fyzikální fakulty a 3. lékařské fakulty) a 9 zástupců firem. Po úvodním slovu zahájil podvečerní setkání dr. Jiří Heřmánek prezentací na aktuální trendy a výzvy současného biomedicínského výzkumu. Poté mohlo začít samotné seznamování. Každý účastník u kulatého stolu měl k dispozici dvě minuty na představení své činnosti, toho co hledá a co může případným partnerům nabídnout. Za podpory moderátorů se během 15 minut představili všichni účastníci u každého stolu. Takto proběhlo 5 kol u kulatých stolů, u kterých se seznámili všichni přítomní. Tím však prostor pro navazování nových kontaktů neskončil. Po druhém kole a posledním kole mohli účastníci využít neformální atmosféry u dobrého vína a občerstvení k dalšímu seznamování či k hlubšímu poznání.

 

Akce "Vědci potkávají firmy" proběhla v příjemném prostředí Faustova domu. Foto: Jana Pilátová

 

Živé debaty mezi účastníky této akce a úsměvy na jejich tvářích dokládají, že se nejednalo pouze o užitečné setkání, ale také o příjemně strávený čas s pozitivní atmosférou. Tímto setkáním se tak podařilo technologickým skautům z Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 3. lékařské fakulty položit dobrý základ pro další podobná setkání a užší spolupráci s firmami. Spokojenost účastníků akce „Vědci potkávají firmy“ podtrhují kladné reference:

Velmi záslužná networkingová akce :-)

Akce byla po organizační stránce skvěle zvládnutá a setkání probíhalo v přátelském duchu.  Odnesla jsem si několik zajímavých kontaktů a minimálně jeden tip na hlubší spolupráci. Doporučuji.

Dobrá práce, posun vpřed.

 

Přehled zúčastněných firem:

Contipro Group, s.r.o.

Contipro Pharma, a.s.

DYNTEC        

ELLA-CS

Interpharma, a.s.

LINET Holding, s.r.o.

Medicem Institute, s.r.o.

SciTech Visual 

SOTIO 

 

Přehled zúčasněných vědeckých týmů: 

Computer Graphics Group, KSVI MFF UK    

Coordination and Bioinorganic Chemistry, PřF UK

Fyzika biomolekul – Fyzikální ústav UK

Laboratoř biologie kvasinkových kolonií, PřF UK

Laboratoř elektroforetických separačních metod, 3.LF UK

Laboratoř imunoregulací, PřF UK

Laboratoř invazivity nádorových buněk, PřF UK

Laboratoř struktury a funkce biomolekul, PřF UK

Lectin-Based Process for Hen Antibody Purification

UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, PřF UK

Výzkumná skupina „Fotochemie  a  supramolekulární chemie porfyrinoidů“

Specializovaná laboratoř experimentálního zobrazování, 3. LF UK


Poděkování za uspořádání akce patří: 

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK 

Jihomoravské inovační centrum

1. lékařská fakulta UK 

 

Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout ZDE

Kompletní brožuru s programem a informacemi o zúčastněných subjektech naleznete ZDE

 

 

Akce dokumentů