E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAgenda ochrany duševního vlastnictví

Základní informace týkající se agendy ochrany duševního vlastnictví pro pracovníky PřF UK.

Povinnosti a práva zaměstnanců a studentů UK v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví řeší Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově – (OR 46/2018).

Zaměstnanci a studenti, kteří dosáhnou v souvislosti s jejich pracovní či studijní činností vynálezu či jiného výsledku tvůrčí činnosti potenciálně cenného z hlediska průmyslově-právní ochrany, jsou povinni o tomto vyrozumět technologické skauty (či Oddělení podpory vědy). Vyrozumění se podává prostřednictvím formuláře „Oznámení o vynálezu“. S jeho vyplněním Vám mohou pomoci technologičtí skauti (transfer@natur.cuni.cz), na které se můžete obrátit i s případnými dotazy ohledně agendy ochrany duševního vlastnictví. Vyplněný formulář předávejte s podpisem původců a vedoucí(ho) pracoviště na oddělení podpory vědy (OPV) paní Radce Lukášové - radka.lukasova@natur.cuni.cz.

Vedle služeb jako je patentové poradenství či konzultace příslušných smluv je možno s Centrem pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) projednat finanční podporu pro přihlášky nových patentů (na základě posouzení daného záměru).

 

Akce dokumentů