E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZa co všechno může sluneční aktivita?

Že je Slunce nejdůležitějším zdrojem energie pro Zemi, je jasné, jak jinak ale ještě ovlivňuje Zem? Radan Huth, klimatolog z katedry Fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy společně s kolegy z Rumunska zkoumali vliv solární aktivity na atmosférickou cirkulaci v severním Atlantiku

Severoatlantická oscilace, anglicky North Atlantic Oscilation, často zkracované jako NAO, je důležitým klimatickým procesem ovlivňujícím počasí a klima nad Evropou. Podobně jako známější mechanismus ENSO, tedy El Niňo – South oscilation (jižní oscilace) v Pacifiku, je založena na rozdílných tlacích, které obecně pohánějí atmosférickou cirkulaci na Zemi. V případě NAO se jedná o rozdílné tlaky mezi Islandem a Azory, tzv. Azorskou tlakovou výší a Islandskou tlakovou níží. Rozdíly tlaků se proměňují a podle toho slábne nebo zesiluje mechanismus NAO, který pak nad evropský kontinent přináší srážky a ovlivňuje většinu kontinentu.

Mody NAO a co způsobují? Zdroj: http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/

Autoři porovnávali data zachycující tlaky s údaji o sluneční aktivitě v jednotlivých měsících za období od roku 1948 do roku 2012 a zkoumali, jak souhlasí s 11letým cyklem sluneční aktivity. Již v předchozích pracích byla zmiňována souvislost počtu slunečních skvrn a fáze NAO. Tlak zkoumaných center koresponduje zejména se zjištěnými zimními teplotami. Toto je zjevným projevem NAO v zimě, z dat byl dále zřejmý trend posunu oscilace na východ a zesílení západních větrů způsobených NAO. Pokud sílí sluneční aktivita, sílí i NAO a rozdíl tlaků mezi Azory a Islandem se zvětšuje. Při pozitivní fázi NAO se posouvá Islandská níže více k východu a také se v oblasti tvoří více cyklon, což vede nepřímo k hypotéze, že sluneční aktivita má vliv na cyklogenezi v této oblasti. Dalšími výsledky je zvýšená zonalita proudění při pozitivní fázi NAO a ověření většího efektu NAO pro zimní měsíce. Zkoumání polohy tlakových center atmosféry vede k závěru, že Azorská anticyklona se uchyluje na jih při zvětšené sluneční aktivitě, naopak při zmenšené se více na jih dostává Grónská výše.

Sluneční aktivita má na tlaková centra vliv, nicméně menší, než se očekávalo. Vyšší solární aktivita vyvolává mohutnější tlakové rozdíly mezi tlakovými centry a ty následně ovlivňují evropský kontinent, území České republiky nevyjímaje.

O NAO se Radan Huth zajímá soustavně, jak ovlivňuje klima v Evropě, se detailně dozvíme z dalšího článku, který o tom pojednává.

SFICA, L., VOICULESCU, M., HUTH, R. (2015): The influence of solar activity on action centers of atmospheric circulation in North Atlantic. Annales Geophysicae 33, s. 207-215.

Tomáš JANÍK

Publikováno: Pátek 11.12.2015 10:25

Akce dokumentů