E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVydry versus rybáři: Loví ryby stejných druhů a velikosti?

Vypouštění ryb z líhnišť do vodních toků je běžnou metodou v rybářském průmyslu, díky které se rozšíří přirozená populace ryb a rekreační rybáři tak mají co chytat. Nachází-li se ale na daném toku vydra říční, jeden z nejvýznamnějších predátorů sladkovodních ryb v Evropě, dochází mezi rybáři a ekology ke sporům. Rybářům se nezamlouvá, že vydry loví jejich cíleně vysazené ryby a pro ně jich tím pádem zbývá méně. Je tomu ale opravdu tak?

Vydra říční (Lutra lutra) je jedním z nejdůležitějších konzumentů ryb v evropských sladkovodních ekosystémech. Během 20. století se jejich počty dramaticky snížily, zejména kvůli znečištění vody, ztrátě přirozeného prostředí a pytláctví. Naštěstí v posledních dekádách vydří populace v přírodě opět roste, což s sebou přináší spory mezi rybáři na jedné straně a ekology a širokou veřejností na straně druhé. Rybáři tvrdí, že jim vydry způsobují významné ztráty na chovaných a vypouštěných rybách, ekologové vyzdvihují významnost vyder na vrcholu žebříčku vodních ekosystému a pro nás ostatní jsou vydry zkrátka roztomilé a oblíbené.

Vydra říční (Lutra lutra). Zdroj: Wikimedia Commons.

Na tento spor mezi rybáři a vydrami se zaměřili Roman Lyach a Martin Čech z Ústavu pro životní prostředí naší fakulty. Podél potoka Chotýšanka ve středních Čechách sledovali stopy trusu odhadem jedné až tří vyder a podle odebraných vzorků analyzovali složení vydřího jídelníčku. Zároveň získali informace o úlovcích rybářů a počtu vysazených lososovitých ryb do Chotýšanky v předchozích měsících.

Z trusu vyder se podle typických znaků na úlomcích kostí, šupin a ostatních struktur určily konkrétní druhy ryb, obojživelníků a korýšů a podle délky kostí se dopočítala velikost a hmotnost sežraných ryb. Výsledky ukázaly, že ryby tvořily 85 % vydřího jídelníčku, z nichž nejčastější kořistí byl hrouzek obecný (Gobio gobio). Naprostá většina snězených ryb byla menší než 10 cm, vážila méně než 10 gramů a pouze 10 % z ulovených ryb mělo vyšší komerční hodnotu pro rybáře. Ti naopak chytali ryby o průměrné hmotnosti 290 gramů a preferovali jiné druhy. Na vysazené lososovité ryby se vydry zaměřovaly mnohem méně, než se očekávalo.

Ukázalo se tedy, že rozdíly mezi úlovky vyder a rybářů jsou velké. Vydry převážně loví jiné druhy ryb menší velikosti, než které preferují rybáři, ačkoliv někdy uloví i rybářsky ceněné lososovité. Pomocí dalších podobných výzkumů na různých vodních tocích s vysazovanými rybami můžeme v budoucnu prohloubit znalosti v rozporu mezi vydrami a rybáři.

Lyach R, Čech M. 2017. Do otters target the same fish species and sizes as anglers? A case study from a lowland trout stream (Czech Republic). Aquat. Living Resour. 30, 11.

Gabriela Suchanová

 

Publikováno: Pátek 25.05.2018 17:00

Akce dokumentů