E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědci z PřF proti povodním z ledovcových jezer v Kyrgyzstánu

Již téměř 10 let se výzkumná skupina kolem doc. Bohumíra Janského zabývá rizikem povodní z vysokohorských jezer v pohoří Ťan – Šan v severním Kyrgyzstánu. Většina horských ledovců po celém světě v současnosti odtává a ani pohoří Ťan – Šan není výjimkou. Tavná voda se tak velmi často akumuluje převážně v morénou hrazených jezerech před ledovcovým čelem. Přesně to je i příklad největšího a nejnebezpečnějšího zkoumaného jezera, Petrova.

Jezero Petrova (60 mil. m3; 4,03 km2; 70 m max. hloubka – v roce 2009) je hrazeno bývalou čelní morénou stejnojmenného ledovce. Přítok vody při tání ledovce je rok od roku větší, čímž se zvětšuje tlak na hráz, která je navíc tvořena z 50 – 70 % pohřbeným ledem. Ten v důsledku zmírnění klimatu neustále odtává, čímž je ještě více oslabována stabilita hráze. Okamžik, kdy dojde k jejímu protržení, lze pravděpodobně čekat v blízké budoucnosti. Během několika hodin by se tak mohlo uvolnit do povodí cca 37 mil. m3 vody, tedy zhruba 62 % objemu jezera. Samotný akt protržení hráze ještě zhoršuje skutečnost, že se 3 km po proudu od jezera nachází vysoce toxická skládka pocházející ze zlatého dolu Kumtor. V případě povodně by se tak zamořená voda mohla dostat daleko do povodí a ohrozila by značné množství tamních obyvatel, jejichž obživou je téměř výhradně zemědělství, a říční voda pro ně je nezbytnou součástí každodenního života. Souběh zmíněných událostí by tedy znamenal nejen přírodní, ale i ekologickou a humanitární katastrofu.

Jezero Petrova
Jezero Petrova z morénového valu (v popředí). Fotografie: M. Šobr
Tím, že čeští vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy odkrývají skutečnost, daly se mnohé věci do pohybu. Teď už je pouze na odpovědných kyrgyzských orgánech, aby ochranná opatření byla z papíru převedena do praxe.

JANSKÝ, B., ŠOBR, M., ENGEL, Z. (2010): Outburst flood hazard: Case study from the Tien-Shan Mountains, Kyrgyzstan. Limnologica 40, 358-364.

Jiří Lehejček

Akce dokumentů