E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTestosteron nedělá velké bojovníky – aspoň u chameleonů?

Velikost těla je u plazů jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi pohlavími (tzv. pohlavního dimorfismu), mechanismus jejího vývoje je však stále málo prozkoumán. Vědci předpokládali, že hlavní roli hrají samčí pohlavní hormony tvořené ve varlatech, jako se to tvrdí o většině obratlovců, nicméně studie na gekonech napovídala opaku. Trojice vědců z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v čele s prof. Lukášem Kratochvílem provedla studii na chameleonech za účelem výzkumu vlivu samčích pohlavních hormonů na vývoj pohlavního dimorfismu.
Chameleon jemenský, zdroj: web ZOO Plzeň

U většiny plazů je pohlavní dimorfismus spíše méně nápadný, chameleoni jsou však s výraznými barevnými rozdíly a různými výrůstky výjimkou potvrzující pravidlo. Rohy, přilby a další znaky na hlavách chameleonů lákaly pozornost evolučních vědců již od dob Charlese Darwina, který je v jedné ze svých prací nazval „téměř obludnými deviacemi“. Druhem s velmi výraznými mezipohlavními rozdíly je chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus), jehož samičky dorůstají pouze cca 45 cm, zatímco samečci mohou měřit až 65 cm a vyznačují se vysokou přilbou. Čím větší přilbice je, tím více místa poskytuje pro upevnění svalů, které mohou samci poskytovat výhodu v soubojích s dalšími jedinci.

Pro účely této studie rozdělili vědci chameleony do pěti skupin – dvě skupiny kastrovaných samečků, přičemž jedné z nich byl během vývoje podáván umělý testosteron, jedna skupina kontrolních samečků a dvě skupiny samiček (jedné byl podáván umělý testosteron a druhá skupina měla kontrolní funkci). Zvířata byla pravidelně měřena každé, zejména byla sledována délka a výška hlavy, výška přilby a délka nohou.

Výsledky měření ukázaly minimální rozdíly v délce hlavy a nohou mezi jednotlivými skupinami stejného pohlaví, zatímco rozdíly mezi pohlavími byly významné. Samečci byli navzdory kastraci větší než samičky, ačkoliv části z nich byl podáván umělý testosteron a jeho hladina v plazmě těchto samiček byla srovnatelná s hladinou v krvi kastrovaných samečků, kterým byl testosteron podáván. Nejdůležitější bylo porovnání mezi kontrolními a kastrovanými samečky, kteří byli ve všech měřeních víceméně srovnatelní a fakt, že obě tyto skupiny dosáhly významně větších rozměrů než skupina kontrolních samiček a to i navzdory srovnatelné (velmi nízké) hladině testosteronu v krvi kastrovaných samečků a kontrolních samiček.

Dosažené hodnoty podpořily hypotézu, že samčí pohlavní hormony mají u chameleonů velmi malý vliv na vývoj pohlavního dimorfismu. Kastrovaní samečci dosáhli typicky samčí velikosti těla, a dokonce jim i narostla velká přilba.

Autoři spekulují, že vývoj pohlavního dimorfismu těchto šupinatých plazů je tak spíše řízen samičími pohlavními hormony produkovanými vaječníky než samčími pocházejícími z varlat. Tato hypotéza byla nepřímo podpořena i v chameleoní studii, kde podávání umělého testosteronu samičkám vedlo k mírnému zvětšení přilby. Testosteron u samiček totiž vedl ke zmenšení vaječníků a tím menší produkci pohlavních hormonů. Efekt umělého testosteronu na přilby samiček je tedy spíše příkladem defeminizace (inhibice typického samičího vývoje) než maskulinizací (přechod na typický samčí vývoj). Nutnost feminizace k vývinu pohlavní dvojtvárnosti byla podpořena i u jiných plazů, kde kastrované samičky, kterým chyběly samičí pohlavní hormony z odejmutých vaječníků, vykazovaly spíše typický samčí vzrůst.

Ve studii se tedy podařilo vyvrátit hypotézu o vlivu samčích pohlavních hormonů na vývoj pohlavního dimorfismu chameleona jemenského. Samci chameleonů nepotřebují k vývinu velkého těla a přilby maskulinizaci hormony z varlat. Samčí vzrůst může být naopak jakýmsi základem, od kterého se odchylují samičky vlivem svých hormonů.

Magda Křelinová

Bauerová, A., Kratochvíl, L. & Kubička, L. Little if any role of male gonadal androgens in ontogeny of sexual dimorphism in body size and cranial casque in chameleons. Sci Rep 10, 2673 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-59501-6

Publikováno: Pondělí 02.11.2020 13:50

Akce dokumentů