E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeveroatlantická oscilace podruhé: Jaký je její vliv na počasí?

V nedávném příspěvku se Radan Huth z katedry Fyzické geografie a geoekologie zabýval vztahem sluneční aktivity a severoatlantické oscilace (NAO). Nyní společně s Lucií Pokornou analyzují klimatické dopady NAO důležité zejména pro Evropu.

NAO je důležitým mechanismem ovlivňující klimatické podmínky v severním Atlantiku a následně nad evropským kontinentem. Jedná se o přenos atmosférických mas rovnoběžkovým směrem způsobený rozdílem tlaků akčních center atmosféry – Azorskou tlakovou výší a Islandskou tlakovou níží. Změny v intenzitě ovlivňují, co se děje v Evropě, ale také dále na východ v Asii, nebo v Severní Americe a Grónsku. Změna úhrnu srážek nebo teploty s NAO taktéž souvisí.

Analyzovány byly datové řady mnoha meteorologických stanic v Evropě v druhé polovině dvacátého století a výsledky potvrzují spojitost mezi změnami intenzity NAO a úhrnem srážek, popřípadě změn teplot v Evropě. Vliv NAO na srážky a teploty v Evropě byl prokázán v zimním období, ale stejně tak i v létě.

Průběh NAO. Zdroj: autoři článku

S intenzitou NAO souvisí pozitivně maximální teploty dosahované ve dne, jelikož více než noční minimální teploty reagují na působení tlakových center. V noci do teplot více promlouvají lokální faktory. Teplota s NAO nejvíce koreluje nedaleko 50. rovnoběžky. Srážky mají také pozitivní závislost, ale na rozdíl od teplot výsledky naopak nejméně souhlasí s okolím 50° S. Š., a pokud se vydáme více na jih nebo sever, jejich závislost roste.

Vědci zejména upozorňují na důležitost definice NAO, jelikož tlaková centra se na rozdíl od stanic pohybují, jsou proto místo používání prostých rozdílů tlaků mezi definovanými stanicemi v místech výskytu aktivních center vytvářeny různé indexy. Před vstupem do statistické analýzy je tedy nutné vyjasnit si, jaká data vlastně máme. Jinak se v článku potvrdil již zmiňovaný vliv NAO na teploty a srážky v Evropě.

POKORNÁ, L., HUTH, R. (2015): Climate impacts of the NAO are sensitive to how the NAO is defined. Theoretical and Applied Climatology 119, 3-4, s 639-652.

Tomáš JANÍK

Publikováno: Pátek 11.12.2015 01:25

Akce dokumentů