E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSedm hříchů potenciálních partnerů

V každém vztahu jsou lepší a horší chvíle, ale ze začátku se všichni snaží soustředit na to pozitivní. Vědci dosud zkoumali pozitivní charakteristiky, v angličtině takzvané dealmakers, u potenciálních partnerů. Ale negativní charakteristiky, kterým se říká dealbreakers, hrají ve vztahu také roli, a to minimálně takovou jako ty pozitivní. Neměly by proto být opomíjeny. Ještě se neví, jestli tato negativa dokážou přebít pozitiva, která o daném člověkovi víme, ale je velmi zajímavé, jak různorodě muži a ženy přistupují k informacím, které by o případném partnerovi mohli vědět. Zsófia Csajbók z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a další vědci zkoumali negativní charakteristiky možných partnerů a jejich důležitost.

Jak to tedy probíhalo? Nejdřív byli účastníci výzkumu požádáni, aby napsali charakteristiky, kvůli kterým by případného partnera odmítli. Mezi nejméně chtěné povahy patřila: sobeckost, hloupost, bezúčelnost a agrese. Jiní účastníci dále měli škálově ohodnotit svou averzi vůči těmto vlastnostem a jejich odpovědi byly korelovány s tím, jak vnímají sami sebe (tzv self-esteem), jak hodnotí sami sebe jako partnera a s dalšími informacemi o nich. Hlavní aspekty charakteristik z první části studie byly poté rozděleny do faktorů, které obecně vystihují negativní vlastnosti problematické ve vztahu: nectižádostivý, nepřátelský, špinavý, arogantní, nepěkný, přilnavý a násilnický.

Kompromis a porozumění. Jedny z mnoha aspektů vztahu.
Autor: Štěpánka Zbytovská

Ukázalo se, že muži s vyšší sociosexuální orientací (to znamená že mají sex častěji, jsou o něm otevřenější atd.) jsou tolerantnější vůči negativním faktorům v krátkodobém vztahu. Dalo by se zjednodušeně říct, že jsou méně vybíraví. V dlouhodobém vztahu považují špinavost za nejhorší vlastnost a přilnavost za nejméně problematickou. Tedy ušpiněnost je u ženy vnímána velmi negativně v porovnání s přílišným citovým navázáním, které muži nehodnotí jako tolik nežádoucí. Ženy také vidí v dlouhodobém vztahu za nejvíc problematickou špinavost, která je ale u nich doplněna násilnictvím. Opět ale nemají problém s přílišnou přiléhavostí. Ta je obecně nechtěná v krátkodobém vztahu, kde by se dalo říct, že přílišná náklonost není žádaná, právě na rozdíl od dlouhodobého vztahu. Dále bylo prokázáno, že čím lépe lidé smýšlejí sami o sobě, tím vyšší požadavky mají na partnera a jsou méně tolerantní vůči jejich negativním vlastnostem.

Doposud byly pouze identifikovány negativní charakteristiky opačného pohlaví a jak je vnímáme, ale ještě bylo potřeba vzít v potaz, že mezi sebou nemají při výběru partnera stejnou váhu. Aby tedy bylo ujasněno, které „dealbreakers“ jsou vskutku důležité a které jsou pro vztah jen „přepychem“, dostali účastníci další studie za úkol, vytvořit si ideálního dlouhodobého partnera v rámci něhož určovali i to špatné na něm. Z odpovědí vyplynulo, že negativní charakteristikou, kterou lidé vnímali jako tu nejdůležitější, byla čistota. Muži k ní ještě přidali neatraktivnost a ženy násilnost. Při zaměření se na pozitivní charakteristiky, které na dlouhodobých partnerech vnímáme, tak muži vyžadují, aby ženy byly vřelé, atraktivní a inteligentní, a ženy si přejí, aby muži byli vřelí a inteligentní, ale atraktivita pro ně není nezbytností, je to tedy jeden z přepychů.

Sedm smrtelných hříchů - katolická terminologie říká, že je to ničení lásky člověka porušením Božího zákona.
Zdroj: Wikipedia, autor: neznámý

Všechny dosavadní charakteristiky se ale zaměřují na to, jaký je potenciální partner právě teď. Co ale lidé chtějí vědět nejvíc o tom, jaký bude jejich protějšek za 10 let? Ve čtvrté části studie účastníci zodpověděli právě na tuto otázku. Muže i ženy zajímá, jak vřelý a ustálený jejich partner bude. Ženy k tomuto chtějí znát případnou hrubost a muži se zase ptají, jak atraktivní žena bude. A co chtějí lidé vědět nejméně? Muži příliš neřeší, jak se změní partnerčino postavení, její případná násilnost a arogance, zatímco ženy nejméně zajímají změny v citové přiléhavost, aroganci a ošklivosti.

Dá se tedy říct, že účastníci chtěli dříve znát ty pozitivní vlastnosti potenciálního partnera než ty negativní. Zatím sice není potvrzeno, jestli ty špatné věci dokážou převážit ty dobré, rozhodně ale víme, že ve vnímání partnera hrají důležitou roli. Nezanedbávejme je tedy!

Zsófia Csajbók, Mihály Berkics, Seven deadly sins of potential romantic partners: The dealbreakers of mate choice, Personality and Individual Differences, Volume 186, Part B, 2022, 111334, ISSN 0191-8869, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111334.

 

Eliška Leštinová

Publikováno: Pondělí 25.04.2022 22:55

Akce dokumentů