E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2019/2020 za chemii Jiřím Fišerem

Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2019/2020 se stal doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (*1942) se svojí přednáškou Molekulová symetrie. Na naší fakultě vystudoval fyzikální chemii, ve které se následně i habilitoval. Nyní působí na katedře fyzikální a makromolekulární chemie a v rámci svého výzkumu se zabývá výpočetní a teoretickou chemií. V minulosti již jednou získal cenu Studentského velemloka za sekci chemie v akademickém roce 2011/2012.
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
zdroj: Jiří Fišer

Obdržel jste Studentského velemloka za přednášku Molekulová symetrie, můžete ji prosím blíže představit?

Molekulová symetrie je výběrová přednáška (dvouhodinová přednáška s jednou hodinou cvičení týdně, pozn. red.), která se zabývá aplikacemi teorie grup v chemii. Získané znalosti nacházejí uplatnění zejména v oblasti elektronové a vibrační struktury molekul a v chemické reaktivitě.

Čím se dle Vás přednáška liší od ostatních, že hlasující zaujala?

To by měli posoudit studenti. Myslím však, že mi pomáhá, že jsem před lety napsal učebnici Úvod do molekulové symetrie, z níž mohou studenti čerpat.

Jak dlouho přednášíte? Tíhnul jste k pedagogické činnosti i dříve než jste se dostal k práci na VŠ?

Přednáším už více než 50 let. Dříve jsem nijak zvlášť k pedagogickému působení netíhnul.

Jakým způsobem ověřujete nabyté znalosti Vašich studentů?

Částečně už na cvičeních a pak u zkoušky.

Můžete prosím ještě přiblížit, čím se zabýváte v rámci Vašeho výzkumu?

V posledních letech jsem se zabýval hlavně kvantově-chemickým studiem elektronové struktury molekulových dikationtů, které hrají důležitou roli zejména v astrofyzice a v elementárních chemických reakcích.

Máte raději výzkum, pedagogickou činnost nebo vyváženou kombinaci obojího?

Učení mě pořád baví. Chystám ještě učební text z fotochemie a fotofyziky.

Získal jste již druhého velemloka, zajímáte se každoročně o výsledky této ankety, konkrétně reakce na Vaši přednášku? Snažíte se získávat zpětnou vazbu od studentů i mimo anketu?

Zajímaly mě zejména ohlasy studentů na moje přednášky, ať už v jejich průběhu nebo v anketě.

Co pro Vás cena znamená? Ovlivní nějak vaše budoucí přednášky?

Získané ocenění mě těší, ale mé případné budoucí přednášky to už moc neovlivní.

Jak by podle Vás tedy měla vypadat ideální přednáška? Co je při výuce k zaujmutí studentů klíčové?

Dobrá přednáška by měla mít hlavu a patu a měla by navazovat na předchozí (předpokládané) znalosti studentů.

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo reakci studentů, která Vás skutečně potěšila? Kdy jste viděl opravdový dopad svého působení?

Těší mě bystré reakce studentů nebo upozornění na případné chyby nebo nejasnosti.

Jak byste nalákal mladé studenty chemie, aby si zvolili právě Váš obor? Máte nějakého absolventa, na kterého jste obzvlášť hrdý?

Asi ukazovat studentům zajímavé a perspektivní výsledky ze svého oboru.

Učil jsem během svého působení na fakultě více než polovinu studentů chemických oborů. Řada z nich dosáhla vynikajících výsledků jak ve výzkumu, tak i ve výuce. Kdybych někoho jmenoval, mrzelo by mě, že jsem vynechal ostatní.

Dejme čtenářům příležitost Vás lépe poznat. Jak například vypadá Váš běžný nepracovní den?

Jsem ženatý, mám syna a dceru a pět vnoučat. Rád chodím na procházky do lesa nebo pracuji na zahradě, také hraji šachy.

Jak jste se dostal k chemii? Měl jste nějakého oblíbeného učitele, který Vás k oboru přitáhl?

Chemie mě bavila už na střední škole, kde jsme měli učitele chemie, který dovedl vzbudit zájem o svůj obor. Na PřF UK jsem oceňoval zejména přednášky prof. R. Zahradníka a Dr. V. Boháčkové.

Máte na závěr nějakou vtipnou nebo zajímavou historku z výuky?

Jednou jsem měl na přednášce studenta se psem, který (ten pes) vůbec nerušil, asi ho přednáška zaujala.

 

Velmi děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v budoucí pedagogické i výzkumné činnosti.

Magda Křelinová

Publikováno: Sobota 27.03.2021 17:35

Akce dokumentů