E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozhovor s laureátem Studentského velemloka za akademický rok 2020/2021 - Chemie

Cenu Studentský velemlok za uplynulý akademický rok 2020/2021 za sekci chemie získal doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD. (*1978) se svou přednáškou Spektrální metody NMR I. Vystudoval organickou chemii na naší fakultě a od svého doktorského studia se věnuje spektroskopii, konkrétně metodě nukleární magnetické rezonance (NMR). Aktuálně v této oblasti působí na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (ÚOCHB AV ČR). Ocenění Studentského velemloka získal vůbec poprvé.
doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD.
zdroj: archiv doc. Dračínského

Obdržel jste Studentského velemloka, velmi gratuluji a na úvod bych se chtěla zeptat na Vaše pocity z tohoto ocenění.

Mám z ocenění radost, velmi mě to potěšilo. Obzvlášť mě těší, že tato cena vychází od studentů, kterým je ta přednáška určena.

Cenu jste získal za přednášku Spektrální metody NMR I, můžete ji prosím blíže představit?

Zkratka NMR znamená nukleární magnetická rezonance a je to velmi důležitý nástroj pro chemiky, jelikož se používá pro určování struktury molekul. Když někdo používá NMR spektroskopii, tak měří spektra a z nich poté zjišťuje strukturu látek. A tato přednáška je pro úplné začátečníky. Přijdou tam studenti, kteří nikdy žádné NMR spektrum neviděli a na konci semestru by měli být schopni, a v naprosté většině případů jsou schopni, ze spekter skutečně vyluštit strukturu neznámé látky. Takže i část zkoušky probíhá tak, že studenti dostanou spektra neznámé látky a jejich úkolem je vyřešit její strukturu.

Mě se na tomto kurzu líbí, jak většina studentů přijde jako nepopsaný list a na první hodině mají pocit, že spektrům NMR nikdy neporozumí, a na konci semestru jsou všichni schopni pro malé organické molekuly struktury bez problémů vyřešit. Vidět ten obrovský pokrok mi dělá radost.

Máte tedy pocit, že i to, že má přednášená látka viditelné využití, má vliv na popularitu přednášky?

Ano, to určitě. Přednáška probíhá tak, že část hodiny přednáším nové koncepty, které je potřeba při luštění spekter využít, a druhá část hodiny je zaměřena na řešení mnoha příkladů. Postupně od jednoduchých po stále složitější, na kterých se studenti učí teoretické znalosti využít pro řešení struktur ze spekter.

Můžete prosím ještě přiblížit, čím se zabýváte v rámci Vašeho výzkumu? Pro laiky je oblast NMR spektroskopie pravděpodobně velkou neznámou.

Na Ústavu organické chemie a biochemie jsem vedoucím skupiny NMR spektroskopie. Naše skupina se nazývá vědecko-servisní, takže máme dva hlavní úkoly. Jedním je poskytovat servis NMR spektroskopie pracovníkům ústavu. Druhá část je vědecká, řešíme vlastní projekty, ve kterých využíváme NMR spektroskopii k získání informací o vlastnostech molekul. Hodně se zabýváme například studiem mezimolekulových vodíkových vazeb, kdy nás třeba zajímá párování modifikovaných bází nukleových kyselin.

Jak dlouho přednášíte? Tíhnul jste k pedagogické činnosti i dříve, než jste se dostal k práci na VŠ?

To musím trochu zavzpomínat (smích). Začal jsem učit ke konci svého doktorského studia. Po doktorském studiu jsem odešel z Přírodovědecké fakulty pracovat na Ústav organické chemie a biochemie, ale stále jsem učil. Učím tedy kontinuálně od toho, kdy jsem skončil doktorské studium v roce 2006. Už to tedy bude skoro 20 let.

Na Přírodovědecké fakultě vyučuju dva předměty, ten oceněný a navazující pokročilejší předmět, který se jmenuje NMR spektroskopie organických látek.

Jak by podle Vás měla vypadat ideální přednáška? Měl jste třeba za svých studií nějakou přednášku, která Vás inspirovala?

Ano a konkrétně to právě byla přednáška z NMR spektroskopie, kterou vyučoval
prof. Klinot. Jeho výuka se mi moc líbila nejenom tím, co a jak přednášel, ale i tím, jak přistupoval ke studentům. Vážil jsem si ho jako učitele a musím říct, že zvlášť ze začátku, když jsem si připravoval přednášky, jsem myslel na to, jak to dělal on, a snažil jsem se, aby ta přednáška byla stejně zábavná. Dá se tedy říct, že pro mě byl vzor.

Dá se tedy říct, že Vás tímto přitáhl právě k NMR spektroskopii?

Neřekl bych, že to byl jenom on. Ještě to byl doc. Sejbal, u kterého jsem dělal magisterskou a disertační práci. Ten se také zabýval NMR spektroskopií, hodně mě naučil a přenesl na mě zálibu k této metodě. Takže to asi byla společná práce prof. Klinota a doc. Sejbala, že mě NMR spektroskopie začala bavit a začal jsem se jí věnovat už během magisterské a disertační práce a dále jsem se s ní začal zabývat i v profesním životě.

Jak byste nalákal mladé studenty chemie, aby si zvolili právě Váš obor? Jaká byla například Vaše cesta k tomuto oboru? 

Já jsem studoval organickou chemii, moje diplomová práce byla převážně syntetická a NMR spektroskopii jsem používal ke každodenní práci. Organická syntéza mě ale občas frustrovala v tom smyslu, že se člověk snaží provést nějakou reakci a dlouhou dobu se to nedaří. Pak se to najednou podaří, člověk zažívá euforii, ale zase nastane období, kdy je potřeba trpělivě zkoušet různé metody a optimalizovat reakční podmínky. Oproti tomu při používání NMR spektroskope můžete každý den získat nějaký konkrétní výsledek, nějaké spektrum. Sice ten výsledek může být neuspokojivý, například je vidět, že vzorek obsahuje nechtěnou směs látek nebo se spektrum nedaří interpretovat, ale máte pocit, že váš pracovní den skončil nějakým výsledkem. To mi velmi vyhovovalo. Tímto bych tedy i nalákal mladé studenty. Ne každý student chemie je nadšený pro syntetickou chemii a přirozeně třeba tíhne k analytickým metodám. Krása NMR spektroskopie spočívá v tom, že můžete zjistit velké množství informací o struktuře molekul a o jejich interakcích a chování.

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo reakci studentů, která Vás skutečně potěšila? Kdy jste viděl opravdový dopad svého působení?

Potěší mě samozřejmě pochvala a musím říct, že sleduji studentskou anketu. Jedna věc je číselné hodnocení, když je tam hodně procent, tak je to milé, ale obzvlášť důležité jsou pro mě slovní komentáře. Vážím si toho, když mě někdo v  komentáři pochválí a řekne, že se mu ta přednáška líbila, že byla užitečná, nebo že se toho hodně dozvěděl. Tady u toho kurzu konkrétně se mi líbí ty komentáře, které zdůrazňují to, co se na té přednášce líbí mě – tedy, že začali s nulovými znalostmi a teď tomu rozumí. Jako reakci studentů chápu i získání Studentského velemloka, kterého si velmi vážím.

doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD.
zdroj: archiv doc. Dračínského

Dejme čtenářům příležitost Vás lépe poznat. Čím nejraději trávíte svůj volný čas?

Většinu víkendů trávím se svou rodinou, ženou a dvěma dětmi. Dále amatérsky vesluji, baví mě chodit na výlety do přírody a jezdit na kole. Rád čtu, chodím do divadla a na koncerty.

Máte nějakou vtipnou nebo zajímavou historku z výuky?

Žádnou konkrétní vtipnou historku pro čtenáře nemám, ale obecně se snažím, aby hodiny byly zábavné. Často během přednášek dojde k momentům, kdy se společně se studenty něčemu zasmějeme. Ne vždy to musí být tak, že bych se já snažil být vtipný. Někdy vznikne situace, kdy nám společně připadá něco vtipného, a zasmějeme se. Na těchto situacích se mi líbí, jak lze odlehčením výuky navázat bezprostřednější kontakt mezi studenty a učitelem.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat čtenářům?

Všem studentům bych chtěl vzkázat, ať se nebojí komunikovat se svými vyučujícími a klást třeba i zdánlivě nesmyslné nebo nesouvisející otázky. Studentům, které jsem učil, bych chtěl poděkovat za jejich zvídavost, zájem a podporu. Doufám, že i v dalších letech bude výuka NMR spektroskopie zábavná a přínosná pro další studenty i pro mě.

 

Velmi děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů.

Magda Křelinová

Publikováno: Pátek 06.05.2022 17:25

Akce dokumentů