E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní případ přenašeče parazita

Flebotomové, drobní zástupci hmyzu z čeledi Psychodidae, jsou přenašeči několika infekčních patogenů včetně prvoků rodu Leishmania způsobujících leishmaniózu. V Evropě bychom je většinou našli v zemích okolo Středozemního moře, ale některé druhy se vydávají mnohem dál na sever, než bychom od nich čekali. Přítomnost přenašečů je významný rizikový faktor pro přenos leishmanií a šíření leishmaniózy, proto je důležité zjistit, kam až se flebotomové dostali a jestli je náhodou nemůžeme potkat i u nás.

Leishmanióza je infekční onemocnění, na které podle Světové zdravotnické organizace zemře ročně 20 000 – 30 000 lidí a přes milion dalších je nakaženo. Nemoc má tři hlavní formy: relativně lehkou kožní, závažnější kožně-slizniční a nejzávažnější tzv. viscerální, při které jsou napadeny vnitřní orgány. Ne všechny typy nákazy se vyskytují společně na jednom území a často jsou přenášeny pouze některými druhy flebotomů. Ti hrají v šíření nemoci klíčovou roli, protože jako krevsající hmyz přenášejí parazity na nové hostitele včetně člověka. Jsou jedinými a výhradními přenašeči leishmánií. Mapování jejich výskytu je tak celosvětově důležité pro humánní i veterinární lékařství.

Vědci z naší Katedry parazitologie spolu se slovenskými kolegy proto provedli rozsáhlý entomologický výzkum na území České republiky a Slovenska. Bylo vybráno 41 lokalit, kde by se flebotomům teoreticky mohlo líbit. Jednalo se zejména o tmavá vlhčí prostředí většinou v blízkosti zvířecích příbytků nebo organického materiálu, kde vědci rozmístili světelné pasti a nechali je tam přes noc. Polapený hmyz druhý den ráno sesbírali a prozkoumali jak manuálně na filtračním papíru, tak pod stereomikroskopem.

Nalezená samička flebotoma. Zdroj: Vít Dvořák

Mezi pochytaným hmyzem se poprvé v historii objevil flebotomus, konkrétně druh Phlebotomus mascittii. Byla provedena jak morfologická identifikace pomocí publikovaných klíčů, tak potvrzení pomocí sekvenování DNA. Samička flebotoma byla nalezena ve stodole bývalé dobytčí farmy na západě Slovenska, v malé vesnici Pernek na úbočí Malých Karpat. Řadí se tak společně s maďarskými, rakouskými nebo německými nálezy mezi nejseverněji objevené zástupce tohoto druhu v Evropě.

Význam Phlebotomus mascittii jako přenašeče leishmanií není zatím úplně jednoznačný a není jisté, zdali se podílí na šíření leishmaniózy, nebo se jedná o neškodný druh. Nicméně detailní entomologický výzkum na území jižního Slovenska, severního Rakouska a Maďarska je potřeba pro objasnění rozsahu výskytu flebotomů a jejich případného vlivu na šíření lidských nebo psích leishmanióz v budoucnosti.

Dvořák V, Hlaváčková K, Kočišová A, Volf P. 2016. First record of Phlebotomus (Transphlebotomus) mascittii in Slovakia. Parasite 23.

Gabriela SUCHANOVÁ

Publikováno: Středa 22.02.2017 23:20

Akce dokumentů