E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOsamělý lovec v srdci Evropy

Šakal obecný (Canis aureus) je šelma, která pochází z jižní Eurasie. V posledních desetiletích dochází k přesunům některých druhů na severozápad. To může být způsobeno jednak vlivem měnícího se klimatu, kdy dochází k přesunům a šíření i na území, která pro ně dříve byla k životu nevhodná. Další možnou příčinou je lidské přetváření krajiny a nedostatek přirozených predátorů, kterým je u šakala, kromě člověka, téměř výhradně vlk. Může šakal obecný přežít a zdomácnět i v České republice? To zkoumala studentka Klára Pyšková z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Ve své práci se věnovala výzkumu diverzity šelem v různých habitatech v oblasti Polabí na území o rozloze kolem 709 ha. V rámci tohoto výzkumu se jí podařilo opakovaně pořídit fotografii šakala. Je to první záznam živého šakala v České republice, který zde dlouhodobě přežívá. 

Šakal obecný (Canis aureus) v zimě. 
Foto: Klára Pyšková.

Fotografie byly pořízeny pomocí fotopastí, které mapují zkoumané území zhruba 2 km od nejbližších lidských obydlí mezi lesy a poli, přičemž se jedná o nepříliš klidné místo nedaleko letiště a golfového hřiště. Poprvé byl šakal obecný na snímku zachycen 19. června 2015 a od té doby bylo do 24. března 2016 provedeno 57 záznamů pořízených pomocí dvanácti zařízení. Podle těchto snímků se šakal pohybuje na území o rozloze kolem 100 ha, především na křovinatých a travnatých plochách (49 snímků). Nejčastěji byl pohyb zaznamenán mezi 4. a 10. hodinou dopoledne a od šesti hodin odpoledne do půlnoci, 39 % snímků bylo zachyceno ve dne a 61% během noci.

Šakal je poměrně přizpůsobivý a v současnosti běžně žije v Maďarsku a Rakousku, kde se i rozmnožuje. Jeho výskyt byl však zaznamenán např. i v Dánsku, Estonsku a Nizozemsku. Výskyt šakala byl v České republice zaznamenán již dříve, ovšem ne za příliš pozitivních okolností. V roce 2006 byl sražen autem nedaleko Uherského Hradiště na jižní Moravě, v roce 2010 nedaleko Brna, v roce 2011 nedaleko Benešova ve Středních Čechách a v roce 2014 byl jeden exemplář zastřelen nedaleko Nového Jičína na severní Moravě. Nelze odhadnout, zda u nás tato zvířata trvale žila nebo pouze procházela. 

Tato práce je prvním důkazem dlouhodobějšího výskytu a přežívání šakala severozápadně od maďarsko-rakouských hranic. Zřejmě ojedinělý šakal dlouhodobě obývá dané území v Polabí po dobu nejméně devíti měsíců a to úspěšně i během zimy. Na našem území se šakal obecný dříve nevyskytoval a jeho nynější výskyt je vysvětlován zejména oteplováním klimatu a změnou charakteru krajiny. Zatím se však jedná o náhodná pozorování. Systematický výzkum zatím nebyl proveden a rozmístění druhu na celém území České republiky je tedy neznámé. Je však možné předpokládat, že vzhledem k tomu, že zde dlouhodobě přežívá, existují předpoklady i pro jeho trvalejší zdomácnění, což je také předmětem dalšího výzkumu.  

PYŠKOVÁ, K., STORCH, D., HORÁČEK, I., KAUZÁL, O., PYŠEK, P. (2016): Golden jackal (Canis aureus) in the Czech Republic:the first record of a live animal and its long-term persistence in the colonized habitat. ZooKeys, 641, s. 151 - 163.

Kateřina FRAINDOVÁ

Publikováno: Čtvrtek 30.03.2017 11:35

Akce dokumentů