E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdolní bičíkovci u Máchova jezera

Zlativky, odborným názvem chrysofytní řasy či Synurales, jsou malá skupina sladkovodních bičíkovců. Jejich buňky jsou obaleny atraktivními křemičitými šupinkami, uspořádanými podobně jako tašky na střeše. Podle svého vzhledu se tyto organismy dají zařadit až do druhu bez použití jakýchkoliv molekulárních metod, často používaných v moderní taxonomii řas. Proč ale tyto organismy využívají množství křemíku na stavbu šupinek není zatím známo. Jedním z důvodů může být vyšší odolnost vůči predátorům.

Zlativka
Zlativka, foto Yvonne Němcová
V planktonu Břehyňského rybníka a přilehlé oblasti národní přírodní památky Swamp u Máchova jezera bylo při výzkumu nalezeno 30 druhů těchto bičíkovců. Některé z nich jsou považovány za kosmopolitní neboli hodně rozšířené, jiné se objevují spíše v severních oblastech mírného pásu. Pět druhů dokonce ještě nebylo v České republice nikdy v minulosti zaznamenáno. Tyto dvě lokality, Swamp a Břehyňský rybník, představují jedinečné biotopy, které obsahují různorodé populace zlativek. Swamp je rašeliniště, kde se, typicky pro tento biotop, akumuluje organický materiál kvůli nedostatečnému provzdušnění a kde pH ve většině tůněk nepřesahuje hodnotu 4. Podmínky v tomto rašeliništi by se daly přirovnat k těm, které panují v například v rašeliništích Krkonoš. Některé druhy rodů Mallomonas a Synura mají schopnost velmi dobře prospívat v extrémně kyselém prostředí (pH 3,5 – 4) a tvořit dominantní populace. Tento výzkum pomohl objevit dalších šest druhů zlativek obývajících extrémně kyselá prostředí. Vzhledem k velmi nízkým hodnotám pH na některých lokalitách Swampu, mohou tyto sloužit jako modelová místa pro výzkum diverzity a ekologie acidofilních druhů řas.

Němcová, Y.: Diversity and ecology of silica-scaled chrysophytes (Synurophyceae, Chrysophyceae) in the National Nature Monument Swamp and Břehyňský Pond, Czech Republic, Cryptogamie, Algologie, 2010, 31 (2): 229-243

Radka Nováková

Akce dokumentů