E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOči, okno do duše

Oči nám mohou o člověku mnoho prozradit. Pohled nám může například odhalit, čemu věnuje pozornost. Z očí lze také vyčíst některé emoce. Změna velikosti zorničky může být projevem soustředění. A barva očí, jak ukazuje nedávný výzkum, může u mužů vypovídat o dominanci. Tým vědců vedený Karlem Kleisnerem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve zmíněném výzkumu oslovil nezávislé osoby, které měly podle fotografií hodnotit tváře studentů s modrýma nebo hnědýma očima. Důraz při hodnocení jednotlivých tváří se kladl zejména na míru atraktivity a dominance.

Ukázalo se, že studenti s hnědýma očima byli vnímáni jako dominantnější než studenti s očima modrýma. V hodnocení dominance studentek nebo v hodnocení atraktivity rozdíl nalezen nebyl. Autoři se rozhodli zjistit, čím je vztah barvy očí a vnímané dominance způsoben. Upravili tedy barvu očí studentů na fotografiích tak, že modré oči změnili na

Oko
Zdroj obrázku: http://www.flickr.com/photos/clearlyambiguous/47022668/
hnědé a hnědé naopak na modré. Tyto upravené fotografie nechali opět ohodnotit z hlediska dominance. Nyní byli hodnoceni jako dominantnější studenti, kteří měli po změně oči modré. Vnímanou dominanci tedy neovlivňovala samotná barva očí, ale rysy obličeje, které s ní jsou spjaté. Jaké rysy to jsou, se pokusili autoři odhalit pomocí tzv. geometrické morfometrie. Výsledky ukázaly, že studenti s hnědýma očima měli průměrně širší bradu, ústa, větší nos a obočí a oči blíže u sebe než studenti s modrýma očima. Některé z těchto rysů byly spojovány s vyšší dominancí již dříve. Důvod, proč se liší rysy v obličeji u lidí s různou barvou očí, není zatím zřejmý. Je možné, že geny, které podmiňují barvu očí, se mohou vyskytovat častěji spolu s určitými geny ovlivňujícími i rysy v obličeji. Jiným vysvětlením by mohlo být to, že barva očí působí na chování ostatních lidí k danému jedinci, což se následně může podepsat na vzhledu jeho tváře. Jaké vysvětlení se nakonec ukáže jako nejlepší, zůstává otázkou pro další výzkumy.


Kleisner, K., Kočnar, T., Rubešová, A. & Flegr, J. (2010). Eye color predicts but does not directly influence perceived dominance in men. Personality and Individual Differences, 49, 59-64.

Štěpán Bahník

Akce dokumentů