E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový minerál maletoyvayamit

Ne každý den se vědcům při provádění geologických studií podaří v přírodě nalézt nový minerál. Jeden takový se při výzkumech v odlehlých oblastech Kamčatky podařilo popsat skupině ruských a českých vědců za přispění pracovníka Univerzity Karlovy RNDr. Marka Tuhého. Maletoyvayamit, jak byl minerál následně pojmenován, byl podrobně zkoumán právě v České republice.
Lokalizace oblasti Maletovayam
Zdroj: původní článek

Když se řekne Kamčatka, běžná asociace se pojí ke zdejší aktivní vulkanické činnosti. To je bezesporu pravda, geologická rozmanitost je zde však mnohem větší. Jen při zaměření na ložisko Maletovayam, kde byl nový minerál nalezen a po kterém byl následně pojmenován, můžeme nalézt celé spektrum dalších minerálů a hornin.

Maletoyvayamit s chemickým vzorcem Au3Se4Te6 byl nalezen v koncentrátech těžkých minerálů Au rud z této oblasti. Ty vznikají z hydrotermálních roztoků, tedy procesem vysrážení z nasycených horkých roztoků při jejich ochlazování. Výzkum proběhl v roce 2017 a byl zaměřen na vznik a jednotlivé minerální asociace ložiska. Tento výzkum může ledacos napovědět o geologické historii oblasti, protože jednotlivá hydrotermální ložiska vznikají za specifických podmínek. Nemluvě o tom, že je to další kapitola z geologické rozmanitosti oblasti.

Koncentrát získaný z ložiska byl velmi jemnozrnný a jeho získání, separace a výzkum byly metodicky velmi náročné. Vzorek minerálu maletoyvayamitu, který se v koncentrátu podařilo objevit, byl tvořen pouze několika malými zrny o velikosti pár desítek mikrometrů. To se při výzkumu minerálu, a zejména pak jeho popisu, ukázalo být značnou komplikací. Spousta analytických metod vyžaduje objemy mnohem větší, nemluvě o faktu, že existují i destruktivní metody, a zničit si jediný vzorek minerálu není zrovna prozíravé.

Jeden by mohl namítnout, že se až tolik nestane, když popis minerálu nebude dokonalý. Avšak aby mohl být nalezený maletoyvayamit skutečně označován jako minerál a mohl se vůbec honosit svým jménem, musí být schválen Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA, International Mineralogical Association) na základě detailního popisu jeho vlastností.

V extrémních případech, jako je tento, se výzkumný tým může uchýlit k výrobě syntetického analogu. Takové fáze se záměrně vyrobí větší množství a většina vlastností se popíše právě na ní. Následně se prokáže strukturní a chemická identita mezi minerálem a jeho přírodním analogem. To není vůbec snadné, a proto je vždy snaha získat co nejvíce dat z přírodního minerálu, jak se to ostatně v případě maletoyvayamitu nakonec povedlo.

Na levém obrázku zrno přírodního maletoyvayamitu. Na pravém obrázku ukázka syntetického analogu.  Zdroj: autoři původního článku

 

A co se o maletoyvayamitu dá říci? Jedná se o křehký neprůhledný minerál s kovovým leskem. Barva prášku i vrypu je šedé barvy. Hustota byla výpočtem stanovena na 7.98 g/cm3 (pro porovnání, křemen má hustotu kolem 2.6 g/cm3).

Molekulární struktura maletoyvayamitu
Zdroj: původní  článek

U minerálu je vždy důležité určení krystalografické soustavy a struktury. Tyto vlastnosti odrážejí uspořádání na molekulární úrovni, ale mají silný odraz i v makroskopických měřítkách a minimálně krystalografická soustava je jednou ze základních mineralogických vlastností.

Studovaný minerál krystalizuje v triklinické (neboli trojklonné) krystalografické soustavě. To znamená, že žádné ze tří os tvořící jeho soustavu nejsou stejně dlouhé. Stejně tak úhly mezi všemi osami jsou různé. Podobné uspořádání má například modrá skalice či některé druhy živců.

Uspořádání atomů v minerálu, tedy strukturu, si můžete prohlédnout na obrázku. A právě toto je ta vlastnost odlišující tento jedinečný minerál od jiných a díky které byl nakonec na seznam IMA zapsán.

 

Tolstykh, N., Tuhý, M., Vymazalová, A., Plášil, J., Laufek, F., Kasatkin, A., . . . Bobrova, O. (2020). Maletoyvayamite, Au3Se4Te6, a new mineral from Maletoyvayam deposit, Kamchatka peninsula, Russia. Mineralogical Magazine, 84(1), 117-123. doi:10.1180/mgm.2019.81

 

Kristýna Votrubcová

Publikováno: Pátek 16.04.2021 00:00

Akce dokumentů