E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový druh netopýra z Arábie

Čeští vědci, mimo jiné z naší Katedry zoologie, objevili v jižní Arábii nový druh netopýra z rodu Pipistrellus, kterého pojmenovali Pipistrellus dhofarensis podle oblasti Dhofár, kde byl popsán. Jedná se o osmý druh pipistrelloidního netopýra z Arábie (tzn. ze skupiny drobných netopýrů rodů Pipistrellus, Neoromicia, Vansonia a Hypsugo) a o čtvrtý endemický druh netopýra dhofárského regionu, kteří byli shodou okolností všichni objeveni toutéž skupinou vědců.

Netopýři dhofárští (Pipistrellus dhofarensis) se vyskytují v přímořské oblasti menší než 1000 km2 rozkládající se ve východním Jemenu a jihozápadním Ománu. Na rozdíl od většiny Arabského poloostrova je Dhofár oblastí vlhké savany s tropickou vegetací a opačným sezónním cyklem než ve zbytku Arábie, který je ovlivněný monzunem Indického oceánu. V této oblasti, známé zvýšeným výskytem endemitů mnoha živočichů a rostlin, tedy druhů, které nežijí nikde jinde na světě, bychom mimo jiné našli 14 druhů netopýrů z 9 různých rodů.

Pipistrellus dhofarensis. Zdroj: autoři článku.

Nový netopýr byl vědcům už na první pohled podezřelý. Byl větší než ostatní příbuzní z Blízkého východu a jeho hnědý kožich měl na rozdíl od ostatních stříbřitý nádech. Vědci proto provedli morfologické a genetické analýzy a určili jej jako nový druh, Pipistrellus dhofarensis.

Čím se tedy vyznačuje? Pipistrellus dhofarensis je v průměrných hodnotách svých rozměrů největším netopýrem z rodu Pipistrellus v Arábii. Hřbet má hnědě zbarvený s nádechem buď do šeda nebo do ryšava s různě intenzivním stříbřitým odleskem. Břicho mají jak šediví, tak ryšaví netopýři výrazně bledší. Zbarvení uší, tváře a membrán křídel je jednotně tmavě hnědošedé, zatímco ostatní arabští zástupci jejich rodu jsou v těchto oblastech výrazně světlejší. Lebka netopýrů dhofárských je mohutná s protáhlým širokým čumákem a vysokou širokou mozkovnou. Těmito znaky na lebce se jednoznačně morfologicky odlišují od ostatních podobných netopýrů Arabského poloostrova.

V řadě dalších morfologických znaků a následně i v genetických analýzách se netopýři dhofárští lišili od ostatních pipistrelloidních netopýrů a vysloužili si tak právo na vlastní druh, čtenáři už dobře známý Pipistrellus dhofarensis. Co se jejich původu týká, jsou možné minimálně dvě varianty. Buď jde o potomky izolované skupiny, která vznikla na Blízkém východě vlivem aridizace na přelomu miocénu a pliocénu, nebo byli dhofárští netopýři do jižní Arábie zavanuti s monzuny z Indie. Každopádně vzhledem k jejich bohaté genetické variabilitě jde zřejmě o poměrně starou událost.

Benda P, Reiter A, Uhrin M, Varadínová Z. 2016. A New Species of Pipistrelle Bat (Chiroptera: Vespertilionidae) from Southern Arabia. Acta Chiropterologica, 18(2):301-323.

Gabriela Suchanová

Publikováno: Neděle 11.06.2017 12:25

Akce dokumentů