E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové progresivní cesty pro zmírnění negativních účinků chemoterapie na dosah

Mezi největší problémy při léčbě nádorů se řadí jejich obrovská rozmanitost a riziko poničení zdravé tkáně agresivní terapií. Řešením by mohly být nanomateriály umožňující léčivou látku zabalit a bezpečně doručit pouze k nádorovým buňkám. A právě vývojem takového léčiva se zabýval tým vědců složený z odborníků z několika pracovišť v Brně a Praze.

Účinná terapie pomocí nanočástic musí splňovat hned několik požadavků, mezi které patří například biokompatibilita nebo velikost (částice musí být tak velká, aby se nevylučovala snadno z těla a zároveň se dostala přednostně do nádorů, které mají větší propustnost cév než zdravá tkáň). Výhodou tohoto přístupu je fakt, že nanočástice dokážou transportovat ve vodě nerozpustné látky a umožňují jejich uvolnění až v cílovém místě, což významně zvyšuje účinnost protinádorové terapie.

V současnosti jsou pro přípravu nanočástic vhodných k přepravě léků využívány organické i anorganické materiály. Naši vědci nedávno vyvinuli metodu pro využití apoferitinu – proteinu, který se běžně vyskytuje v těle a slouží k transportu železa – pro vytvoření kapsy přepravující léčivo. Proč právě ten? Využití apoferitinu zajišťuje lepší cílení na nádorové buňky, protože velká část z nich nese na svém povrchu mnoho receptorů pro tento protein. Receptory se ale nacházejí i na zdravých buňkách. Pro další zvýšení specificity proto vědci využili modifikaci částice pomocí protilátek rozpoznávajících unikátní nádorové antigeny.

Jednou z mnoha výhod apoferitinu jako nosiče je to, že formování nebo rozpad částice probíhá v závislosti na pH, díky čemuž je metoda vhodná pro zachování účinnosti mnoha léčiv. V této studii se jednalo o doxorubicin – inhibitor syntézy nukleových kyselin, který se používá například pro léčbu nádorů prsu nebo plic. Po enkapsulaci doxorubicinu je povrch apoferitinových nosičů obalen zlatými částicemi, na které se s vysokou afinitou váže krátký protein zajišťující správnou a funkční orientaci specifické protilátky. Takto vytvořená nanočástice je stabilní a nemění toxicitu léčiva. Specificita celé nanočástice už byla ověřena v in vitro systému. Testy ukázaly, že velice účinně ničí nádorové buňky, zatímco zdravé buňky jsou chráněny.

Ilustrace chování léčiva za změn pH prostředí a jeho struktury. Zdroj: původní práce (Dostalova et al. 2016).

Podařilo se tak nalézt unikátní postup pro přípravu nanočástic, který využívá jednoduchých principů a přirozených vlastnosti tělu vlastních látek. Takto vytvořené částice chrání přepravované léčivo a s vysokou účinností umožňují zacílení a zničení nádorových buněk – a zároveň omezí negativní dopady samotné léčby na lidské tělo.

Dostalova S., Cerna T., Hynek D., Koudelkova Z., Vaculovic T., Kopel P., Hrabeta J., Heger Z., Vaculovicova M., Eckschlanger T., Stiborova M., Adam V. (2016): Site- directed conjugation of antibodies to apoferritin nanocarrier for targeted drug delivery to prostate cancer cells. ACS Applied materials and interfaces 8, 14430-14441

Michaela HÁJKOVÁ

Publikováno: Pondělí 23.01.2017 09:40

Akce dokumentů