E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši biologové a mikroskopické houby v novém čísle časopisu Živa

Vědci z naší fakulty se podíleli na novém tematickém čísle přírodovědného časopisu Živa, tentokrát o mikroskopických houbách. Ty jsou nesmírně zajímavé pro evoluční biologii, medicínu, biotechnologie i bezpočet dalších oborů. Ostatně seznamte se s nimi sami!

Po tradici předchozích ročníků a monotematických čísel zaměřených na různé skupiny organismů (např. bezobratlí – ŽIVA 5/2015, člověk – ŽIVA 5/2016) vychází číslo zaměřené na mikroskopické houby. Ačkoli máme tendenci všímat si pouze hub, které tvoří velké a nápadné plodnice, většina druhů hub je mikroskopických a roste kolem nás (a někdy i na nás) zcela nepozorována. Kromě obrovské diverzity druhů, tvarů a barev mají také širokou paletu funkcí v ekosystémech a některé z nich významný biotechnologický potenciál. Jiné naopak produkují člověku nebezpečné mykotoxiny, nebo na něm mohou přímo parazitovat.

Témata zahrnují evoluci hub a evoluci jejich genomu, endofytní a entomopatogenní houby, půdní houby a houby podzemních prostor, houby parazitující na mechorostech a na exotických rostlinách, a další. Obecně biologická témata doplňují články o mykotoxinech v potravinách, využití mikroskopických hub ve farmakologii a o houbách z lidského klinického materiálu. Některá z těchto témat jsou vůbec poprvé zpracována v popularizačním textu.

Velké množství fotografií z mikroskopu dokresluje bohatost tvarů a barev u mikroskopických struktur hub. V černobílé příloze Živy se mohou čtenáři seznámit i s významnými osobnostmi, které většinou působily na Přírodovědecké fakultě UK a ovlivnily několik generací našich mykologů, a nahlédnout i do sbírky mikroskopických hub na katedře botaniky PřF, největší sbírky saprotrofních vláknitých mikroskopických hub v ČR, a několika významných herbářových sbírek obsahujících mikroskopické houby.

Autory více než poloviny zařazených článků jsou pedagogové nebo studenti Přírodovědecké fakulty UK, především členové naší Katedry botaniky. Obsah čísla a vybrané články jsou ke stažení zde. Živu si můžete zakoupit v prodejnách nakladatelství Academia nebo předplatit.

Publikováno: Čtvrtek 19.10.2017 16:20

Akce dokumentů