E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníModerní bestiář dávných tvorů

„Milý čtenáři, držíš v ruce knihu, která tě chce zavést do hlubin věků a ukázat ti dávné předky dnešních zvířat. ...Pojď a začti se, dobrodružství dávných dob nikdy neskončilo!“ Těmito slovy uvádí autorka a ilustrátorka Barbora Müllerová svoji novou knihu. Jedná se od dílo skutečně nevšední – třistastránkovou obrázkovou encyklopedii evoluce života.
Obálka knihy

Autorka dle vlastních slov byla nespokojena se současnou popularizační literaturou dostupnou na českém knižním trhu. V mnoha případech se jedná o překlady zahraničních děl se zastaralými informacemi, jindy bývá text doprovázen nekvalitními či nenápaditými ilustracemi.  Odhodlala se proto k velkolepému činu a sepsala a nakreslila knihu, jaká by se jí a jejím přátelům líbila v dětství. Znázornění vyhynulých organismů je zde pojato umělecky, ale velmi pečlivě, s ohledem na odbornou literaturu i konzultace s odborníky. Organismy jsou pečlivě zakresleny s typickými znaky, kniha je tak pro mladé čtenáře skvělým úvodem do světa paleontologie.

Po úvodní kapitole, obšírně se zaobírající popisem vzniku života a sledem geologických období, přichází kapitoly představující minulost i současnost vybraných taxonomických skupin. Zde se projeví jedinečnost celého díla. Autorka se cíleně zaměřuje na méně známé skupiny organismů, zejména živočichů. Čtenář se tak nesetká pouze se všeobecně známými „dinosaury a mamuty“, ale rozprostře se před ním celá plejáda krásných a podivuhodných bytostí, v literatuře přečasto opomíjených. Velkou popularizační hodnotu má kupříkladu kapitola věnující se měkkýšům se zaměřením na hlavonožce. Pečlivě zpracována je také část zasvěcená členovcům. Zajímavé pro čtenáře jsou údaje o evoluci jednotlivých skupin, kdy je pozornost upřena na jejich vývoj napříč propastí času až ke druhům, se kterými se můžeme potkat v současnosti. Z dalších kapitol čtenáře jistě zaujme vyprávění o evoluci ptáků, včetně méně známých skupin, a také podrobně vyvedený příběh evoluce savců, obsahující i kapitolu o primátech. Na závěr autorka vytvořila medailonky se základními informacemi o důležitých postavách, které přispěly k poznávání dějin života.

Obraz prahor a starohor

Kniha je důkazem že česká tradice popularizační paleontologické ilustrace nezanikla s Eduardem Štorchem, Zdeňkem Burianem či Jaroslavem Panuškou, ale má živé pokračování.

Odborné texty jsou určeny pro malé zájemce o dějiny života, ilustrace ocení malí i velcí čtenáři. Kniha byla nominována do soutěže o titul Nejkrásnější kniha roku 2019, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví.

Na odborných textech se podíleli členové Přírodovědecké fakulty Mgr. Štěpán Pícha a Mgr. Tereza Liepoldová.

Barbora Müllerová: Atlas opravdovských příšer/ Bestiář evoluce živočichů. Labyrint: 2019.

Roman Figura

 

Publikováno: Neděle 22.03.2020 23:10

Akce dokumentů