E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMladí analytici v Praze

Ve dnech 15. a 16. září 2022 se na Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uskutečnil již 18. ročník mezinárodní studentské konference s názvem „Modern Analytical Chemistry“. V rámci dvoudenního programu naplněného zajímavými přednáškami vystoupilo celkem 39 mladých chemiků reprezentujících 9 univerzit z 6 zemí. Konferenci zorganizovala Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, hlavním organizátorem byl doc. Karel Nesměrák.
Úvodní slovo za organizátory konference pronesl doc. RNDr. Karel Nesměrák, PhD.
Foto: Magda Křelinová

Studentská konference je pořádána Katedrou analytické chemie každoročně a jejím cílem je prezentace práce PhD. studentů v oboru. Navíc probíhá výlučně v anglickém jazyce, takže přispívá ke kultivaci vyjadřování v mezinárodním jazyku vědy. Dává také studentům možnost získat cenné kontakty pro jejich další vědeckou kariéru. Tento ročník se opět uskutečnil v plně prezenční formě, a to poprvé po dvouleté pauze ve formě hybridních konferencí kvůli epidemiologickým omezením. Možnost se seznámit s kolegy z různých zemí byla tedy opět maximalizována k radosti všech.

Dvoudenní program byl rozdělen do osmi bloků po třech až šesti přednáškách. Každý účastník dostal vyhrazených 15 minut na svou přednášku s diskusí. Jednotlivé bloky moderovali sami vybraní účastníci konference z řad studentů. Celá akce byla také otevřena všem se zájmem o analytickou chemii, a i mladší studenti tak získali příležitost nahlédnout do práce svých starších a zkušenějších kolegů. Všichni si tak mohli odnést příjemný zážitek přátelské atmosféry i nové poznatky a nápady z nejnovějšího výzkumu na poli moderní instrumentální analytické chemie.

Každý student měl vyhrazených 15 minut na přednesení své přednášky a následnou diskusi. Na fotografii prezentuje Eva Jeníková z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty přednášku na téma „Photochemical vapor generation of transition metals from a diluted reaction medium“. Foto: Magda Křelinová

Konference se zúčastnil i pan děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prof. Jiří Zima, který ve svém úvodním proslovu zmínil mimo jiné i to, že byl již při zahájení prvního ročníku této konference a nebyl si tehdy jistý, jaký úspěch bude akce mít. Jelikož byl tento rok u zahájení již 18. ročníku, je si jistý, že je koncept konference velmi úspěšný. A to letošní ročník s jistotou byl. Pokud jste ho nestihli, budete se jistě moci přijít podívat příští rok.

Oficiální konferenční fotografie.
Foto: doc. RNDr. Karel Nesměrák, PhD.

Za pozvání na konferenci a za spolupráci na reportáži děkuji doc. RNDr. Karlu Nesměrákovi, PhD.

Magda Křelinová

Publikováno: Pondělí 19.09.2022 16:45

Akce dokumentů