E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMá zvýšené znechucení v těhotenství za úkol ochránit plod?

Behaviorální imunitní systém (dále jen BIS) je vedle tělesného imunitního systému velice důležitou součástí lidského obranného mechanismu proti vnějším patogenům. Funguje zejména na principu znechucení (též odpor, anglicky “disgust“), které nás varuje před potencionálními infekčními agens. Míra znechucení se liší nejen mezi lidmi, ale také se může měnit u jedince v průběhu života. Nejčastěji bývají tyto změny odrazem zvýšeného rizika patogenní nákazy (např. důsledkem imunitních a hormonálních změn či vlivem vyšší koncentrace patogenů v prostředí). Může se u žen v období těhotenství důsledkem inteligentní reakce imunitního systému zvyšovat míra znechucení za účelem chránit matku i plod před potenciálními patogeny?

Otázkou, zda se proběhlá pandemie COVID-19 odrážela i na těhotenském znechucení či jeho změnách právě kvůli zvýšenému riziku onemocnění, se zabývala výzkumná skupina vědců, které nedávno vyšel článek v časopise Frontiers in Psychology. Za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se na studii podíleli i Šárka Kaňková a Jana Hlaváčová z Katedry filosofie a dějin přírodních věd a také Jan Havlíček z Katedry zoologie.

 

Ilustrační fotografie
Zdroj: pexels.com

Těhotenství je období doprovázené mnoha změnami, na jedné straně dochází ke složitým supresivním procesům, které mají v matce za úkol tolerovat plod, na druhé straně se imunitní systém matky přizpůsobuje tak, aby účinně chránil vyvíjející se zárodek před infekcemi. Právě znechucení se stalo v souvislosti s těhotenstvím předmětem několika recentních studií, z nichž většina pochází z laboratoře Šárky Kaňkové. Vyšší míra znechucení byla již dříve pozorována během prvního trimestru těhotenství, v době mnoha vývojových procesů citlivých na narušení. V roce 2022 publikovali Kaňková a kolektiv v časopise Evolution and Human Behaviour studii, ve které prokázali, že zvýšené znechucení v prvním trimestru je spojeno se sníženými hladinami některých cytokinů, což by mohlo naznačovat, že znechucení aktivně kompenzuje nedostatečnou imunitní adaptaci v časném těhotenství.

Vzhledem k tomu, že pandemie představují významné zdravotní riziko, vědci předpokládali, že ženy v tomto raném stádiu těhotenství i během pandemie COVID-19 budou vykazovat obzvláště velký nárůst míry patogenního znechucení. Popisovaná studie zkoumala míru znechucení mezi ženami, které byly těhotné před a během pandemie SARS-CoV-2. Jako kontrolní proměnnou použili vědci intenzitu těhotenských nevolností. Mezi nevolnostmi a znechucením v těhotenství existují určité podobnosti, kterými se kolektiv autorů také zabýval v jedné ze svých prací z roku 2023 publikované v časopise Hormones and Behavior. Těhotenské nevolnosti jsou přechodné a specifické pouze pro období těhotenství, jejich hlavním cílem je pravděpodobně chránit matku a plod před potravinami obsahujícími potenciálně toxické abortivní látky a teratogeny, zatímco různá míra znechucení doprovázející jedince během celého života by měla vést ke snížení rizika nákazy. Vědci předpokládali, že, na rozdíl od znechucení, pandemie COVID-19 intenzitu těhotenských nevolností neovlivní.

 

Do předregistrované studie bylo zahrnuto 200 žen ve věku 19–44 let rekrutovaných během prenatální lékařské prohlídky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (Porodnicko-gynekologická klinika) v prvním trimestru těhotenství v letech 2017-2019 a 350 žen ve stáří 20–44 let v době pandemie COVID-19 (březen 2020 - prosinec 2020). Do studie byly zahrnuty pouze ženy, které počaly přirozenou cestou. Všechny ženy vyplnily dotazník zaměřený na míru znechucení.

 

A jaké jsou závěry této studie? Zjistilo se, že ženy, které byly těhotné během pandemie, vykazovaly ve srovnání se ženami těhotnými před pandemií významně vyšší míru znechucení, speciálně se jednalo o znechucení související s obavami z mezilidského přenosu patogenů. Je však třeba zdůraznit, že vliv pandemie na míru znechucení zjištěný v této studii byl spíše slabý. Zajímavé zjištění bylo, že pozorovaný efekt pandemie na znechucení byl silnější u prvorodiček, což naznačuje, že předchozí zkušenost s těhotenstvím by mohla hrát roli v aktivaci BIS během těhotenství. Jak autoři studie předpokládali, pandemie neměla žádný vliv na těhotenské nevolnosti. Závěrem lze konstatovat, že i když je komplexní mechanismus BIS vyvinut tak, aby se adaptoval na podmínky aktuálního prostředí, u těhotných žen bylo v důsledku pandemie COVID-19 znechucení zvýšeno jen mírně. To by mohlo být vysvětleno tím, že už samotné těhotenství představuje dostatečný signál pro aktivaci BIS.

 

Kaňková, Š., Takács, L., Hlaváčová, J., Calda, P., Monk, C., & Havlíček, J. (2023). Disgust sensitivity in early pregnancy as a response to high pathogen risk. Frontiers in Psychology

 

Tereza Žirovnická

Publikováno: Neděle 23.07.2023 22:15

Akce dokumentů