E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKde se u nás vzdělávají děti imigrantů?

Do České republiky přichází stále více imigrantů a jejich počet od pádu komunismu a zejména od vstupu do Evropské unie rok od roku roste. Řada z nich se u nás plánuje dlouhodobě usadit a založit rodinu. Právě děti cizinců je nesmírně důležité úspěšně začlenit do společnosti a poskytnout jim kvalitní vzdělání na českých školách. Jiří Hasman z naší fakulty se ve spolupráci s kolegy z Pedagogické fakulty UK zaměřil na rozložení žáků z imigrantských rodin v jednotlivých regionech republiky a na jejich případnou koncentraci v konkrétních školách v dané oblasti.

Migrace byla odnepaměti součástí lidských společenství, nikdy ale počet migrantů nedosahoval takového množství jako v současnosti. Počet lidí, kteří žijí v jiné zemi, než ve které se narodili, vzrostl mezi lety 1990 a 2013 téměř o 50 % na 232 milionů. Některé země, jako například v západní Evropě, mají s imigranty na rozdíl od České republiky dlouholetou zkušenost. Počet cizinců u nich ještě masově vzrostl po druhé světové válce v důsledku poválečného ekonomického růstu a poptávce po pracovní síle. Česká republika měla oproti tomu hranice v té době zavřené a imigranti sem tak mohli začít přicházet až relativně nedávno.

V současnosti u nás žije téměř půl milionu cizinců, přibližně 4,5 % z celkového počtu obyvatel. To je zatím méně, než je evropský průměr, nicméně jejich počet stále roste a přibývá také lidí, kteří se u nás plánují trvale usadit. Na rozdíl od většiny západních států Evropské unie pochází ale u nás většina imigrantů pouze z několika málo zemí. Nejvíce cizinců k nám přišlo z Ukrajiny (106 000), Slovenska (102 000), Vietnamu (57 000) a Ruska (57 000). Většina imigrantů se usazuje ve městech, z toho přibližně třetina v Praze a okolí a zbytek hlavně v průmyslových městech a v blízkosti německých hranic.

Vědci porovnali data ze základních škol z let 2005 až 2013 a zjišťovali, jak se měnila koncentrace dětí imigrantů v jednotlivých regionech a školách. Během let se jejich koncentrace zvýšila v Praze a průmyslových městech, jako jsou Liberec, Plzeň nebo Mladá Boleslav, ale také v Brně a okolí. To nejspíše souvisí s přirozeným pohybem jejich rodičů za prací. Tuto celkovou zvýšenou koncentraci však způsobují zejména imigranti z bývalých sovětských zemí, kteří tvoří početně největší skupiny. Naopak méně zastoupené skupiny cizinců se geograficky spíše rozšířily a míra koncentrace se nijak výrazněji nezměnila ani u Slováků a Vietnamců, kteří tvoří z hlediska imigrantů vyjímečné skupiny žijící rovnoměrně po celé republice.

Zastoupení dětí cizinců na základních školách v jednotlivých regionech ČR v letech 2005 a 2013 (zdroj: autoři článku)

Míra koncentrace dětí cizinců v jednotlivých školách je pak důležitým ukazatelem případné segregace jednotlivých etnik. Ta se sice v průběhu let zvýšila, nicméně jak ukázaly podrobnější analýzy, je to způsobeno zvýšenou koncentrací imigrantů v regionech a ne cíleným výběrem škol uvnitř těchto regionů. Na rozdíl od zemí západní Evropy se u nás cizinci výrazně neshlukují v konkrétních městských částech a netvoří etnické čtvrti, ale například v Praze jsou rozmístěni poměrně rovnoměrně a školy s největším počtem dětí cizinců nacházíme různě po městě.

Závěrem lze tedy říct, že trendy typické pro země západní Evropy s dlouhou historií imigrace nejsou v České republice zatím patrné. Nedochází u nás k tvoření etnických čtvrtí, děti cizinců nejsou koncentrovány v jednotlivých školách a segregovány od českých žáků, ani nejsou umisťovány do škol podle původu. Nicméně není jisté, jestli k podobnému vývoji nemůže dojít za pár let, pouze s mírným zpožděním. Proto je důležité myslet na opatření podporující začleňování dětí imigrantů do české společnosti.

Hasman J, Kostelecká Y, Hána D. 2016. The spatial concentration of immigrant pupils at primary and lower secondary schools in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 24: 38-51.

Gabriela Suchanová

Publikováno: Sobota 09.12.2017 18:10

Akce dokumentů