E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJurský park v srdci Evropy?

Zkuste si představit tropický ostrov s bujnou vegetací a písečnými plážemi, omývaný vlnami teplé a mělké laguny. Na pláži leží schránky různých mlžů a velkých ústřic. Další vlna náhle přikryje pískem kost velkého živočicha, se kterou si ještě před chvílí hráli žraloci.

Tato scéna se neodehrává ani v Tichomoří, ani v našem věku. Ona kost je stehenní kost patřící dinosaurovi a byla objevena nedaleko Kutné Hory v opuštěném lůmku poblíž vesničky Nová Lhota. Tento nález soukromého sběratele je dlouho očekávaným prvním kosterním pozůstatkem (tedy nikoli pouze stopou po životě) dinosaura na území České republiky. Odborníci z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ho zařadili mezi iguanodontidy - velké býložravce, kteří se mohli na krátkou vzdálenost pohybovat i po zadních končetinách. Struktura kosti ukazuje, že se pravděpodobně jedná o téměř dospělého jedince, a jsou na ní dokonce zachovány stopy po zubech žraloků nebo možná i větších mořských predátorů. Výzkumy doprovodné vegetace ukazují, že se živil jehličnany, nejspíš druhem s měkkým a šťavnatým jehličím.

Iguanodontid
Iguanodontid od Kutné Hory. Autor: Petr Modlitba
Nález pochází z období křídy, konkrétně pozdního cenomanu (před cca 90 miliony let), a je unikátní v mnoha ohledech.,  Dle českých vědců nejsou nikde jinde v Evropě známí iguanodontidi stejného stáří.  Byl by to tedy první nález mladého dinosaura ve střední Evropě.

Na ostrovech mělkého křídového moře, které dnes tvoří geologické podloží našeho státu, tedy dinosauři prokazatelně žili. Nezbývá, než doufat v další, rozsáhlejší a kompletnější nálezy.

Fejfar, O., Košťák, M., Kvaček, J., Mazuch, M., and Moučka, M. 2005. First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic). Acta Palaeontologica Polonica 50 (2): 295–300.

Valéria Vaškaninová

Akce dokumentů