E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJaký by měl být ideální věk rodičů při narození dítěte?

Touto otázkou se zabývají mnozí lidé při zakládání rodiny. Odborně se na toto téma rozhodl zaměřit tým složený z vědců působících Katedře demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě UK – Jiřina Kocourková, Boris Burcin a Tomáš Kučera – a dále Hana Konečná ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výzkum je unikátní hlavně tím, že respondenty v něm jsou samotné děti. Tým publikoval výsledky své práce v časopise Reproductive Biomedicine Online.

S ideálním věkem rodičů při narození dítěte souvisí maximální povolený věk při umělém oplodnění. Měla by být jeho hranice stanovena? V případě České republiky se jedná o věk 49 let, v některých jiných státech tato hranice může být ještě vyšší či není omezená. Nabízí se otázka, jestli starší rodiče budou schopni se o dítě postarat až do dospělosti či jaký věk rodičů při narození dítěte je z hlediska dětí ideální.

Z tohoto důvodu autoři provedli jedinečný výzkum mezi dětmi a mladými lidmi mezi 11 až 25 lety, kdy se jich tázali, jak staré rodiče by chtěli mít, pokud by se oni sami mohli rozhodnout. Výsledný vzorek po vyloučení neúplných odpovědí činil 1 181 respondentů, z toho bylo zastoupeno 745 dívek a 436 chlapců. Pro možnosti hlubší analýzy byly položeny ještě doplňující otázky zjišťující další informace, například i skutečný věk rodičů respondentů.

Jaké byly výsledky výzkumu? Dotázaní by si přáli v průměru o dva roky mladší rodiče, než ve skutečnosti mají. Rovněž by preferovali menší věkový rozdíl mezi matkou a otcem, v průměru 2,5 let. Z celkového počtu respondentů by si 89 % přálo mít matku mladší 30 let v době jejich narození a 94 % otce mladšího 35 let.

Preferovaný a skutečný věk matky při narození dítěte.
Zdroj: autoři původní práce

Také je zajímavé srovnání reálného věku matek při narození dítěte s tím, který věk by děti samotné považovaly za ideální. V roce 2011 se nejvíce dětí (37 %) rodilo ženám ve věkové skupině 30–34 let, ale podle výzkumu by nejvíce dotázaných chtělo, aby matce při jejich narození bylo 20–24 let (43 %), nebo 25–29 let (35 %), podobné výsledky byly i v případě otců.

Preferovaný a skutečný věk otce při narození dítěte.
​Zdroj: autoři původní práce

Co bylo tedy důvodem uvedení nižšího věku rodičů při narození dítěte? Nejvíce uváděným důvodem byla obava o jejich předčasnou ztrátu, dále názor, zda by větší věkový rozdíl mezi rodiči a dětmi nemohl způsobit problémy ve vzájemném porozumění. V případě otce bylo také častým důvodem pro uvedení nižšího věku starost, aby byl otec schopný s dětmi provozovat sportovní aktivity.

Významný podíl respondentů vyjádřil také názor, že jako děti starších rodičů už nebudou moci dopřát svým dětem styk s prarodiči. Článek poukázal z jiného úhlu na problém „ideálního“ věku při narození dítěte, tedy z pohledu těch, kterých se zatím nikdo moc neptal – a to dětí. Nicméně z pohledu rodičů se ideály nesetkávají s realitou a dochází k rození dětí ve větší míře až po 30. roce věku matky, kdy jsou už rodiče na příchod potomka lépe připraveni a bývají více finančně zabezpečeni, ale zároveň i ve věku, kdy jsou konečně ochotni se vzdát se určitých výhod, který život bez závazků může přinášet.

Jiřina Kocourková, Hana Konečná, Boris Burcin & Tomáš Kučera (2015): How old is too old? A contribution to the discussion on age limits for assisted reproduction technique access, Reproductive BioMedicine Online, 30, 482–492.

Markéta RŮŽIČKOVÁ

Publikováno: Pátek 05.08.2016 10:05

Akce dokumentů