E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak vzdorujeme povodním? Vliv má i výška přízemí

Minulý rok uplynulo již dvacet let od velkých povodní na Moravě. Velká voda pak zasáhla území Česka ještě několikrát a vždy znamenala velké nebezpečí a přinesla ztráty na životech i majetku. S nevyzpytatelnými dopady změn klimatu se dá předpokládat, že extrémních událostí, jako jsou povodně může přibývat. Robert Stojanov s dalšími kolegy z českých univerzit a University London College se zajímali o to, jak obyvatelé žijící podél toku řeky Bečvy vzdorují povodním.

Povodí Bečvy leží na úpatí Beskyd. Od konce 19. století začala být řeka Bečva i její přítoky regulovány. Narovnaný tok řeky i potoků nepojme tolik vody a zrychluje se její proudění. Tyto změny dále vedly k tomu, že lidská sídla a činnosti se posunuly blíže regulovanému toku, tedy i blíže nebezpečí.

Samotné zájmové území leží v kopcovité vesnické krajině, která byla zasažena velkými povodněmi v letech 1997 a 2010 a dalšími třemi menšími v letech 2006, 2007 a 2009. Autoři pro výzkum vybrali 12 vesnic podél středního toku rozdělených do třech zón podle rizika záplav. V obcích proběhlo dotazníkové šetření s celkem 304 obyvateli domů, kteří byli zároveň jejich majiteli.

Zájmové území studie. Zdroj: autoři článku.

V dotaznících byly zjišťovány zkušenosti obyvatel s povodněmi a přístupy, jak se snaží povodním vzdorovat. Informace o dopadech povodní a způsobech adaptace byly zjišťovány i od obyvatel žijících v okolí menších přítoků Bečvy.

Téměř tři ze čtyř domácností měly zkušenost s alespoň jednou povodní. Přesto spíše než reálná zkušenost s povodní je pro uplatňování opatření důležitá percepce (vnímání) nebezpečného povodňového území. Stavební opatření v podobě vyvýšeného přízemí lze najít u 30 % domů. Pozoruhodné přitom je, že novější domy (do 20 let stáří) toto opatření mají málokdy. I přes zkušenost s povodněmi je tak přijímání opatření proti působení povodní na relativně nízké úrovni. Hlavní překážkou pro domácnosti je jejich vysoká cena. Ze statistické analýzy je zřejmé, že vyšší pravděpodobnost přijetí protipovodňových opatření je v případě, že v domácnosti žijí děti nebo muži. Pokud dům patří mezi ty se zvýšeným přízemím, pravděpodobnost, že majitelé přijmou další protipovodňové opatření, klesá o 20 %.

Pro předcházení nebezpečí vzniklých z povodní je vhodné srovnat podobné studie z více území a rozlišit, jaké nástroje ochrany jsou aplikovatelné v co nejširším spektru případů. Dalším důležitým prvkem ochrany je komunikace a vzájemná osvěta mezi odborníky, představiteli obcí a obyvateli, tak se dá nejlépe předejít zbytečným ztrátám a pomocí vhodných opatření mírnit rizika plynoucí ze stále častěji přicházejících povodní.

DUŽÍ, B.; VIKHROV, D.; KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JUŘIČKA, D. (2017): Household measures for river flood risk reduction in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management, 10(2): 253-266.

Tomáš JANÍK

Publikováno: Pondělí 11.12.2017 17:15

Akce dokumentů