E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak si vybíráme partnera? Mění se partnerské preference v průběhu vztahu?

Výběr partnera je v životě člověka bezpochyby klíčovým rozhodnutím. Jaké charakteristiky jsou pro nás při výběru partnera důležité? A mění se představa ideálního partnera v průběhu vztahu? Tyto a další otázky si kladl tým vědců z Univerzity Karlovy - Radka Kučerová, Zsófia Csajbók a Jan Havlíček. Jejich nejnovější studie mimo jiné ukazuje, jak si představujeme ideálního partnera i to, co se s partnerskými preferencemi děje v průběhu vztahu.

Většina studií potvrzuje velké rozdíly mezi jednotlivými lidmi v tom, jak si představujeme ideálního partnera. I přesto se však na některých charakteristikách shodneme. Muži i ženy hledají především příjemné, zavázané a věrné partnery. Muži kladou v porovnání se ženami větší důraz na fyzickou atraktivitu, zatímco ženy si u potenciálních partnerů všímají spíše statutu a zdrojů. Výběr partnera ale nemusí probíhat pouze na základě absolutních hodnot dané charakteristiky (například že partner vlastní Škodu Superb). Důležitý může být také rozdíl mezi ideální hodnotou charakteristiky a její reálnou hodnotou u partnera (ideální partner by měl mít Porsche, reálný partner má ale jen Škodu Superb). Bylo zjištěno, že tento rozdíl souvisí například se spokojeností ve vztahu nebo pravděpodobností ukončení vztahu.

Zdroj: www.unsplash.com


Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. U 204 nezadaných Čechů byla zjišťována představa ideálního partnera. Autoři identifikovali čtyři faktory, které ideálního partnera nejlépe charakterizovaly. Jako důležité se ukázaly především hodnoty související s: sociálním statutem a přístupem ke zdrojům (faktor statut/zdroje), loajalitou a rozvíjením intimity ve vztahu (důvěryhodnost/vřelost), energií a silou (vitalita), atraktivitou a zdravím (fyzická přitažlivost). Tyto faktory byly následně potvrzeny také dotazníkovým šetřením anglicky mluvících participantů.


Autory studie dále zajímalo, jestli se partnerské preference v průběhu vztahu mění. Z výsledků jejich studie vyplývá, že u dlouhodobých vztahů dochází ke změnám partnerských preferencí (a to pravděpodobně hned zpočátku vztahu). Konkrétně jde o snížení rozdílů mezi představou ideálního partnera a charakteristikami partnera reálného. Pokud jsme v dlouhodobém vztahu, naše představa ideálního partnera se více shoduje s tím, jaké charakteristiky má náš reálný partner (Škoda Superb je vlastně docela dobré auto).


Proč ale představu svého ideálního partnera v průběhu vztahu měníme? Pozorované změny preferencí jsou možná důležité pro udržení vztahu. Jedna z teorií, která by mohla vysvětlit tyto výsledky je takzvaný „survival bias“ – pokud by se partnerské preference v průběhu vztahu nezměnily, vztah by se rozpadl. Podle této teorie tedy můžeme studovat jen ty vztahy, kde ke změnám preferencí došlo, protože ostatní vztahy nevydržely. Podle jiné teorie představu svého ideálního partnera v průběhu vztahu neměníme, jen snižujeme důležitost některých charakteristik tak, aby vztah mohl fungovat i přes rozdíly mezi hodnotami ideálního a reálného partnera.


Kučerová, R., Csajbók, Z., & Havlíček, J. (2018). Coupled individuals adjust their ideal mate preferences according to their actual partner. Personality and Individual Differences, 135, 248-257.

Veronika Rudolfová

Publikováno: Úterý 26.02.2019 15:35

Akce dokumentů