E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak ozon škodí rostlinám v Jizerských horách

Pokud se někdo z Vás, mí vážení čtenáři, někdy zabýval ozonem, dozajista už ví, že je ozon v něčem prospěšný, ale může i škodit. Ozon člověku (a snad všemu živému) nezávadný se nachází ve stratosféře, tedy ve svrchní vrstvě atmosféry (10 – 50 km nad zemí) a tam zachycuje škodlivé UV-B záření. Stejný ozon se ale tvoří také v troposféře, těsně nad Zemí (do výšky 9 – 18 km), kde ovlivňuje nejen zdraví lidí a zvířat, ale také životaschopnost rostlin. A právě na to si posvítila skupina vědců z Univerzity Karlovy. Jejich cílem byly tentokrát Jizerské hory.

Panorama
Panorama Jizerských hor. Foto: Petr Sršeň

Sběr dat probíhal v letech 2006 a 2007 na 13 stanovištích v Jizerských horách na sedmi druzích původních rostlin a zkoumala se koncentrace ozonu a viditelné příznaky poškození ozonem.

Dva ze sedmi sledovaných druhů – buk lesní a ostružiník maliník - vykazovaly hledané znaky. Nejčastějšími viditelnými symptomy jsou tečky na listech nebo zabarvení listů, což byl i případ v Jizerských horách. Vědci na listech buku lesního pozorovali monotónní hnědé zabarvení a červenání u ostružiníku. Všechny studované projevy byly ovšem zatím dosti vzácné.

Priznaky
Příznaky poškození ozonem na listech ostružiníku. Foto: L. Matoušková

Dopady ozonového znečištění na ekosystémy mohou být nedozírné. I když se koncentrace ozonu velmi liší jak v čase, tak i v různých nadmořských výškách a v prostoru, vykazují Jizerské hory pravidelně jedny z nejvyšších hodnot koncentrace ozonu v Česku. Velká byla tedy radost vědců, když zjistili, že rostlinstvo Jizerských hor, soudě podle rozsahu viditelného poškození, není ohroženo tak vážně, jak by se dalo očekávat vzhledem k výšce měřených koncentrací. Zrakem rozpoznatelné defekty na rostlinách jsou však pouhou špičkou ozonového ledovce, zůstává tak mnoho nezodpovězených otázek, které jsou předmětem další studie.

 

Hůnová, I., Matoušková, L., Srněnský, R., Koželková, K. (2011). Ozone influence on native vegetation in the Jizerske hory Mts. of the Czech Republic: results based on ozone exposure and ozone-induced visible symptom, Environ Monit Assess (2011) 183:501–515

Kristýna Cholevová

Akce dokumentů