E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIslandský popel pokryl Prahu

Pleistocénního stáří jsou naše poslední sopečné erupce. Za podobnými představeními nám tak nezbývá než se vypravit do Itálie, na Island, nebo ještě dále. Čas od času si však můžeme užít trochu legrace alespoň díky dálkovému troposférickému přenosu navštívenek v podobě vulkanického prachu.

Takový případ nastal i v dubnu 2010 nedlouho po erupci islandské Eyjafjallajökull, svého času populárnější než Björk. Denně byl tehdy v Praze-Suchdol odebírán prach pro následné analýzy a porovnáván s kontrolními vzorky přímo ze sopečného ostrova. V době erupce a těsně po ní panovaly nad Evropou ideální tlakové podmínky. Proudění ve vysoké atmosféře („jet streams“) mohlo postupovat jihovýchodně od tlakové výše v severním Atlantiku přímo do oblasti střední Evropy i dále na východ. První prachové částice tak dorazily už po 18 hodinách. Nedlouho potom nám po 20-ti letech opona (tentokrát prachová) znovu znemožnila létat do zahraničí a mnoho cestujících opět uvěznila na Ruzyni.

sopečný popel
Řez gigantickým (přibližně 0.1 mm) střepem sopečneho skla s bublinkami a těžkými minerály typickými pro zdrojový materiál ze sopky Eyjafjallajökull. Tento střep byl vyseparován ze vzorku prachu odebraného v lokalitě Praha-Suchdol dne 21.4.2010. Snímek byl pořízen na rastrovacím elektronovém mikroskopu v režimu odražených elektronů. Autorem snímku je A.Langrova - GLÚ AVČR, v.v.i.

Díky zmíněným atmosférickým podmínkám dosahovaly koncentrace sopečného materiálu ve vzorcích úctyhodného množství. V období vrcholícího spadu (16. a 19. – 22. 4.) představovalo množství popela z Eyjafjallajökull kolem 10 % z celkového objemu částic deponovaných z atmosféry. To je pro takto vzdálenou oblast poměrně vysoké procento.  Relativně vysoký podíl částic sopečného původu v prašném spadu na území města Prahy byl patrně důsledkem polohy odběrové lokality na samém okraji městské aglomerace.

Podobné studie vedou k objasnění procesů atmosférického transportu, sedimentačních drah a přispívají i k otázkám paleometeorologickým.

 

Navrátil, T., Hladil, J., Strnad, L., Koptíková, L., Skála, R. (2013): Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe. Aeolian Research 9, 191-202.

 

Zpracoval: J. Lehejček

Akce dokumentů