E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHříšní lidé města pražského z geografického pohledu

Geografie zločinu – tato formulace rozhodně nepatří mezi zažitá slovní spojení. Kriminalistika je však téma stále aktuální, zasahující široké spektrum oborů, včetně urbánních studií. Zločin a dokonce i pouhá obava ze zločinu dokáže řádně ovlivnit život obyvatel každého města. Prostorová analýza problémů kriminality na příkladu dvou pražských čtvrtí skrze dotazníkové šetření a rozhovory s klíčovými aktéry přináší jedinečný pohled do jejich nitra.

Čtvrtě Jarov a hlavně pak Žižkov se mezi Pražany rozhodně netěší dobré pověsti. Žižkov se do dnešní podoby začal rozvíjet v 19. století, kdy se stal součástí pražského předměstí a rychlý růst dal vzniknout nejen přehledné šachovnicové síti ulic, ale i skrytým zákoutím schovaným v nepřehledné spleti špatně osvětlených uliček. Dnes některé části obou čtvrtí prošly revitalizací, ale v takzvaném Dolním Žižkově jsou domy s opravenou fasádou spíše výjimkou.  Opravdu se ale jedná o čtvrtě, kterým je radno se obloukem vyhnout, nebo se pouze potýkají s temnou minulostí a nálepku nebezpečného místa si už nezaslouží?

dolnizizkov
Dolní Žižkov, foto František Ficek

Již dřívější výzkumy prokázaly, že chybné urbanistické prvky, jaké se vyskytují i na Dolním Žižkově, daleko více přitahují kriminalitu. Navíc lokality s velkou koncentrací barů, nonstopů a dalších nočních podniků působí úplně jako magnet na zločin. Dalšími prostory, které v obyvatelích mohou vzbuzovat spíše pocity strachu nežli bezpečí, jsou parky. Převážně v nočních hodinách si lidé tato místa spojují s přítomností různých osob, se kterými by se raději sami setkat nechtěli.  Pocit bezpečí nebo strachu ale neovlivňuje pouze fyzický stav prostředí. Zaběhlé stereotypy hovoří o tom, že strach se mnohem víc projevuje u žen než u „naprosto nebojácných“ mužů. Toto se nedá úplně vyvrátit, ale rozdíl v pocitu ohrožení určitě není tak markantní, jak se domnívalo dříve. Vystupuje zde i tzv. viktimizační paradox: ženy jsou sice bojácnější, ale muži se častěji stávají obětmi trestných činů.

Jak ale bezpečí svých čtvrtí vnímají sami obyvatelé Jarova a Žižkova? Většina respondentů dotazníkového šetření se navzdory špatné pověsti cítí na území Žižkova i Jarova bezpečně. Více než polovina dotázaných nevidí své bydliště o nic víc nebezpečné, než jakoukoliv jinou část Prahy. Obyvatelé, kteří si jsou vědomi rozdílů, nejčastěji negativně vidí přítomnost národnostních menšin, krádeže, nepořádek a velkou koncentraci nočních podniků. Pocit bezpečnosti se ale značně liší (výrazněji u žen), pokud se jedná o noční hodiny. V noci se bezpečně cítí již pouze polovina dotázaných. Výčet míst, residenty označených za nebezpečné, se prakticky shoduje s obecnou představou o rizikových oblastech. Dříve zmiňovaná oblast Dolního Žižkova je obyvateli opravdu vnímána jako nejnebezpečnější. Za rizikové byly označeny i místa jako Vítkov, Parukářka, Krejcárek a Židovské pece, tedy prakticky všechny parky, které se na Žižkově a Jarově nacházejí. Za nebezpečnou je považována i Koněvova ulice, kde se nachází velké množství různých nočních podniků.

Špatná pověst obou sledovaných čtvrtí je již tedy pouze minulostí. Kriminalita se na Žižově a Jarově pohybuje okolo pražského průměru a obyvatelé se v místě svého bydliště cítí relativně bezpečně. Místa, označená jako riziková, nejsou nikterak výjimečná v kontextu s jinými částmi Prahy. Otázka, do jaké míry zločin a strach ze zločinu ovlivňuje residenty ve využívání veřejných prostor v blízkosti jejich bydliště, je pak námětem pro další možné výzkumy.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žizkova a Jarova. Geografie, 177, č. 3, s. 329-348.

František Ficek

Akce dokumentů

Mgr. Tereza Marešová
Mgr. Tereza Marešová píše:
Pátek 12.04.2013 09:37

Zajímavá studie, jen bych opravila gramaticky nesprávné koncovky v části "Za rizikové byly označeny i místa..". Správně by tu mělo být "Za riziková byla označena i místa..."